Unik satsning i stadsdelen Centrum. Kommuner bedriver sällan egen forskning inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Stadsdelsförvaltningen Centrum är ett undantag Sedan i höstas forskar sjuksköterskan Ramona Schenell på 80 procent av sin arbetstid för att förbättra vården i livets slutskede.

– Jag ser det som en investering, att forskningsresultatet kommer att gynna verksamheten och patienterna, säger Liselott Abrahamsson, områdeschef på hälso- och sjukvårdsenheten i Centrum.

I fem års tid har hälso- och sjukvårdsenheten valt att finansiera en anställds doktorandstudier. Forskaren heter Ramona Schenell och är anställd i Centrum som sjuksköterska inom avancerad sjukvård i hemmet i Centrum. Sedan i höstas ägnar hon 80 procent av sin arbetstid till att forska.

Målet är ökat självbestämmande
Uppemot 40 procent av landets befolkning dör på äldreboenden. I de flesta fall är dödsfallen förväntade vilket innebär att många människor skulle ha nytta av vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

Målet med forskningssatsningen är att ta fram en modell för hur man inom dessa boenden kan säkerställa och öka självbestämmandet för de personer som befinner sig i livets slutskede.
– Även i livets slutskede har man rätt till självbestämmande, både i vardagliga frågor som vad man vill äta eller när man vill gå upp på morgonen och i medicinska frågor, säger Ramona Schenell.

Ovanligt med kommundoktorand
Att få sin forskarutbildning betald av kommunen, i det här fallet av stadsdelsförvaltningen Centrum, är ovanligt. Kommuner bedriver traditionellt sett mycket lite egen forskning, särskilt inom området äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

– En anledning kan vara att det handlar om finansiering under flera års tid. Det är inte alltid prioriterat när man har ett tajt ekonomiskt läge, säger Margaretha Häggström, processledare på Senior Göteborg.