Västra Götalandsregionen satsar 390 miljoner kronor om året under tre år för att korta sjukhusköerna. Målet är att väntetiderna för behandling inom prioriterade områden ska vara högst tre månader år 2004.

7A4_34.jpg

Nästa år är det främst väntetiderna för reumatologi samt prostata- och kranskärlsoperationer som ska ned till tre månader. För grå starr, livmoderframfall, urininkontinens, höftleds- och knäledsbesvär, hörselrehabilitering och ryggoperationer ska väntetiden vara högst sex månader. Efter ytterligare ett år, 2003, ska även väntetiden för grå starr vara nere i tre månader och ytterligare ett år senare, 2004, ska väntetiden för samtliga områden vara nere i tre månader.

Behandlingsgaranti

En åtgärdsplan har tagits fram för att nå målen. Den består bland annat av en behandlingsgaranti för patienter som har väntat över ett år på behandling, ett nytt ekonomiskt ersättningssystem till sjukhusen, valfrihet för patienterna och ett nytt kökansli som startar i mitten av december.

Moderaterna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.