Ger betydelsefull erfarenhet. Just nu sommarjobbar 5 783 ungdomar runt om i Göteborg Stads verksamheter. Det är mer än någonsin. En av dem är Hanna Dagemark som sökte sommarjobb för att tjäna pengar och få yrkeserfarenhet. Efter två veckor på Landalas Vård- och omsorgsboende tycker hon att hon fått mycket mer än så.

I år har drygt 9 000 ungdomar sökt sommarjobb inom Göteborgs Stad och fler än tidigare har kunnat erbjudas jobb. Under sommaren arbetar 5 783 ungdomar på bland annat förskolor, inom äldreomsorg, park, storkök och vaktmästeri.

− Sommarjobben är ett sätt att visa bredden av jobb som finns inom staden, samtidigt som de förhoppningsvis på sikt kan öka våra rekryteringsmöjligheter. Ungdomarna kanske får uppleva yrken som de inte tänkt på innan. Jag tror också att de kan bidra med nya idéer till verksamheterna, säger Anne Benson, områdeschef på arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs Stad.

Att fler har kunnat erbjudas sommarjobb i år menar hon är resultatet av hur organisationen vuxit de senaste åren.

− Vi är tillgängliga, lär oss hela tiden av den feedback vi får och vågar också testa nya arbetssätt. Dessutom tror jag att det finns en längtan efter ungdomarna igen efter pandemin, säger hon.

Ersätter inte ordinarie personal

En verksamhet som tagit emot sommarjobbare är Landalas Vård- och omsorgsboende, vars hyresgäster bland annat är personer över 65 år med demens eller somatiska besvär. Lisa Irestad är inne på sin tredje och sista sommarjobbsvecka på boendet.

− Vårt arbete är att ge hyresgästerna en guldkant i tillvaron. Det kan vara att ta med dem på promenader, baka eller bara sitta och prata. Vi får gärna planera aktiviteter utifrån sådant vi själva tycker om att göra, säger hon.

Lisa tar med sig sin kaffekopp ut på gården för att ta en rast med några av de andra sommarjobbarna på boendet. På en bänk i solen är samtalet redan i full gång. Man kan inte ana att de sågs första gången för drygt två veckor sedan. Arbetsdagarna har varit fulla av intryck och de har hunnit bollat många tankar och känslor.

Fördomar ifrågasätts

Lisa slår sig ner på bänken och berättar om en situation hon upplever ofta.

− När jag föreslår för en hyresgäst att vi ska göra något, till exempel sätta oss en stund på balkongen, får jag ofta frågan om det är vad jag vill göra. Svarar jag ”ja” följer de gärna med. Jag tror att det handlar om att det inte alltid är lätt att vara behövande och att de tycker om känslan av att få vara den som gör något för någon annan, säger hon.

Hon får medhåll av Dexter Erlandson som har arbetat på ett demensboende innan sommarjobbet på Landala. Han tycker det kan vara svårt att förhålla sig till att förutsättningarna i en situation hela tiden kan ändras. Men han gillar jobbet och tycker det gett honom nya perspektiv.

− Det är lätt att ha fördomar om äldre men jag har lärt mig att de är precis som vi, men med problem som vi inte har − ännu. Både här och där jag jobbade innan träffar jag människor som är på sista stoppet i livet, det har gett mig en annan blick på mitt eget liv och jag försöker ta till vara på dagarna bättre.

Hanna Dagemark berättar att hon förväntade sig att jobbet skulle vara socialt, men hon hade inte räknat med den sortens samtal hon upplevt.

− Jag kan gå och lämna mellanmål hos en hyresgäst och bli sittande i timmar och prata. Om allt möjligt. Det har varit många spännande samtal. Och inget är det andra likt. Jag är helt tagen av hur olika alla hyresgästerna är. Det kanske blir så när man har levt ett helt liv och hunnit utveckla sin personlighet.

Inspiration till framtidsval

Hannas samtalsupplevelser har fått henne att fundera på psykiatristudier.

Lisa trivs på sitt sommarjobb men hon tror inte att det är en inriktning som hon kommer att välja i sitt yrkesliv.

− Jag är för känslig. Det var ett dödsfall här veckan innan vi började jobba och jag tror inte jag skulle orka jobba på ett boende för äldre, säger hon.

Dexter har dock fått mersmak. Han har redan bestämt att vården är för honom. Helst vill han jobba med barn men också som ambulanssjuksköterska.

En dam i rullstol kommer ut på gården. Hon vänder ansiktet en stund mot solen och upptäcker sedan Hanna.

− Det är ju du som tog med mig på rörelsebingo! Det var första gången för mig, jag har inte velat följa med förut. Det var roligt − jag är glad att du fick med mig.

Damen som heter Anne-Marie Winberg fortsätter att njuta av solen medan ett leende sprids i Hannas ansikte.

Anne-Marie Winberg och Hanna Dagemark. Foto: Åsa Rehnström