Kortedala stadsdelsförvaltning arrangerar på fredagen en rekryteringsdag för att ragga personal till vård och omsorg. Det blir allt svårare att hitta personal, särskilt besvärligt är det att få tag i sjuksköterskor. Sedan två år tillbaka har Kortedala också yrkesambassadörer som är ute och talar för sitt yrke.

– Det är fortfarande jättesvårt att få tag i sjuksköterskor, särskilt för nätterna. Nu börjar det också bli svårare att hitta utbildade undersköterskor, säger Anita Mattisson som är verksamhetschef för Äldre & Hemsjukvården Kortedala.

Det är också akut behov av habiliteringspersonal och personliga assistenter.

Fredag 12 april arrangerar SDN Kortedalas verksamhetsområden Äldre & Hemsjukvård och Funktionshindrade en rekryteringsdag på det nyöppnade äldreboendet vid Alivallen på Regementsgatan 4.

Under dagen presenterar stadsdelsförvaltningen de verksamheter där det behövs personal. Med finns också de särskilda yrkesambassadörer bland de anställda som har till uppgift att hitta och värva personer med rätt utbildning och erfarenhet.

Ambassadörer

Dessa ambassadörer har arbetat i två år i Kortedala med att i olika sammanhang tala för sitt yrke.

– Vi försöker lyfta fram vårdyrkena och få ungdomar att upptäcka att det faktisk är roligt att arbeta med människor, säger Anita Mattisson.

Kan bli enorma problem

Kommer inte kommunerna till rätta med personalbristen ser Anita Mattisson en allt svårare tid framför sig.

– Ser man i ett längre tidsperspektiv, 5 till 10 år, så kommer vi att få enorma problem om.