En nystartad reseenhet i Torslanda kör på försök resenärer med funktionsnedsättning mellan boenden och dagliga verksamheter runtom i stadsdelen. Att låta egen habiliteringsutbildad personal köra ska göra resorna tryggare och bättre för resenärerna, samtidigt minskar man kostnaderna.

– Det har funnits diskussioner i flera år om att vi själva skulle ta hand om våra egna resor, berättar Boris Vukovic som är enhetschef inom funktionshinderverksamheten i Torslanda.

Förstår vikten av trygghet och bemötande

Tidigare har transporterna skötts delvis av Färdtjänsten, delvis av personal i stadsdelen.

– Men försöket är ingen kritik mot Färdtjänsten utan ett sätt att kvalitetssäkra resorna ur ett pedagogiskt perspektiv för brukarna, säger Boris Vukovic.

Genom att personalen som kör bussarna är habiliteringsutbildad förstår de vikten av trygghet och bemötande och att kontinuitet, rutiner och ett strukturerat arbetssätt är a och o för många av resenärerna. De som kör har tidigare arbetat inom funktionshinderverksamheten, både i Torslanda och andra delar av staden.

”Känner redan många av dem jag kör”

Alla resenärer har en individuell reseplan utifrån behov och typ av funktionsnedsättning. Och varje chaufför har sitt eget körschema med sina egna resenärer. Efter en vecka byter man för att lära känna alla.

– Jag har tidigare jobbat på Spejaregården, en gruppbostad i trakten och efter elva år i det här yrket känner jag redan många av dem jag kör, säger Anders Thunell, en av fyra anställda på reseenheten.

Han hämtar resenärerna med buss i gruppbostaden eller hemmet och kör dem till daglig verksamhet och andra aktiviteter. Men han poängterar att det handlar om så mycket mer än att skjutsa runt resenärerna mellan olika aktiviteter och boenden utan hela bussfärden är en pedagogisk miljö och ett samspel mellan resenärerna och personalen.

Färre körda kilometer

– Själva mötet och att ”se” individen med blickar och småprat är minst lika viktigt som att se till att personen kommer dit han eller hon ska, menar han.

Som för de flesta kommunala verksamheter finns krav på att sänka kostnaderna och försöket med reseenheten är ett sätt att göra det. Samtidigt ska fokus ligga på ökad kvalitet för resenärerna. Dessutom gör färre körda kilometer att mindre miljöpåverkan blir en extra bonus.

– Rent krasst handlar det om att producera en tjänst till lägre pris och mer kvalitet för resenärerna, säger Boris Vukovic.

Andra stadsdelar är intresserade

Reseenheten har även kostnadsansvaret för vissa färdtjänstresor och även om man startat i liten skala är tanken att man efter projektet slut om knappt ett år ska etablera enheten permanent.

– Det finns ett starkt intresse från andra håll i staden och man har redan börjat kalla vårt projekt för ”Torslandamodellen”. Biskopsgården, som vi snart går samman med i Västra Hisingen, Backa och Tuve-Säve är några av de stadsdelar som visat intresse, säger Boris Vukovic.

Fotnot:
Försöket med reseenheten pågår fram till september nästa år och kommer att utvärderas under våren.