I fem stadsdelsförvaltningar i Göteborg erbjuds ingen särskilt anpassad skolbarnomsorg för 10-12-åringar. Det skriver stadsrevisionen i en färsk granskning och hänvisar till skollagen. En av de ansvariga skolcheferna menar dock att man följer gällande regler.

I stadsrevisionens revisionsredogörelse för kommun- styrelsen 2004 ingår också en viss granskning av stadsdelsnämndernas verksamheter. En sådan är skolbarnomsorgen.

Revisorerna skriver i sin rapport att kommunen enligt skollagen ska erbjuda skolbarnomsorg för alla skolbarn i åldern tio till tolv år. Och vidare att detta ofta sker i form av öppen fritidsverksamhet.

Föräldrar måste fråga själva

Men i Askim, Härlanda, Tuve-Säve, Styrsö och Örgryte erbjuds ingen verksamhet som är specifikt avsedd för den aktuella åldersgruppen, konstaterar revisorerna. Och i ett par av stadsdelarna erbjuds plats i omsorg anpassad för yngre barn. Men bara om föräldrarna frågar efter sådan verksamhet.

– Det är en prioritering som politikerna i nämnden gjort på grund av det ekonomiska läget. Det innebär att elever i årskurs fyra och fem erbjuds verksamhet tillsammans med elever i årskurs ett till tre, säger Stig Sánta, chef förskola och skola i SDN Örgryte.

I Örgryte erbjuds skolbarnomsorg till och med årskurs tre. Därefter får föräldrarna aktivt fråga efter omsorgsplatser för sina barn. Sánta gissar att situationen är liknande i de fyra övriga SDN som nämns i revisionsrapporten.

Ska informera aktivt

Stig Sánta har förståelse för att en del kan reagera på att det inte finns någon riktad verksamhet för 10-12-åringar. Samtidigt har SDN Örgryte varit i kontakt med Skolverket för att försäkra sig om att man uppfyller lagens krav.

– Och därför är jag lite undrande: Har revisorerna verkligen pratat med Skolverket? Vi har aldrig sagt nej till någon som velat ha skolbarnomsorg, säger Stig Sánta.

Christin Wrangstedt på stadsrevisionen bekräftar att man varit i kontakt med Skolverket, men ändå valt att nämna de fem stadsdelsnämnderna i sin redogörelse.

– Det vi säger är att de aktivt ska informera föräldrarna om att de har rätt till skolbarnomsorg, säger Christin Wrangstedt.