Tekniska problem. Det finns risk för att utbetalningar av försörjningsstöd (socialbidrag) försenas med en eller två dagar i vissa stadsdelar, på grund av tekniska problem i Göteborgs Stads IT-stöd för socialtjänsten.

De tekniska problemen uppstod efter ett större, planerat underhållsarbete under helgen den 15-17 februari. Många av problemen var lösta under torsdagen, men har försenat arbetet för handläggarna av försörjningsstöd. Du som påverkas av detta kommer att få stöd av socialtjänsten i din stadsdel, som hanterar problemen enligt sina lokala rutiner. Får du svårt att betala dina räkningar i tid på grund av försenad utbetalning av försörjningsstödet? Kontakta din hyresvärd och andra betalningsmottagare och informera dem om förseningen.

Om du har frågor, kontakta socialkontoret i din stadsdel, telefon 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter).