32 projekt, som alla syftade till att förbättra psykiatrivården i Göteborgsregionen, drogs igång 2005. Nu samlas de alla för att utvärdera resultatet, som visar på ett tydligare fokus på målgruppen och nyfunna vägar för samarbete.

– Personer med psykiska funktionshinder är ingen enkel grupp att kartlägga, de är inte alltid så synliga i samhället och de individuella behoven varierar enormt. Men att behoven är väldigt stora är helt klart, säger Yvonne Andersson, en av arrangörerna bakom konferensen Mötesplats Psykiatrisamordning som startar på tisdagen.

13 kommuner fick dela på 64 miljoner

Det var i spåren av flera våldsdåd, bland annat mordet på utrikesminister Anna Lindh, som uppmärksamheten riktades mot bristerna i den svenska psykiatrivården. Anders Milton tillsattes som nationell samordnare för psykiatrin och på hans förslag anslog riksdagen 700 miljoner kronor i en satsning på att utveckla vård, sysselsättning och boende för personer med psykiska funktionshinder.

64 miljoner kronor tilldelades nio av de 13 kommuner i Göteborgsregionen som ligger inom Sahlgrenskas och Kungälvs sjukhusområden, vilket resulterade i 32 olika projekt.

– Nu ska vi samlas för att stämma av vad som kom ut av projekten och hur vi ska jobba vidare, säger Yvonne Andersson.

Själv var hon delaktig i projektet Röda tråden, som syftade till att skapa sysselsättning och servicebostäder i Göteborg åt personer som både har psykiska funktionshinder och är missbrukare och/eller kriminella.

Fler än 600 behöver servicebostäder

– Sysselsättningsverksamheten Möjligheternas hus i Lillhagsparken och ett boende med sex lägenheter är på gång i Frölunda, och eventuellt ytterligare ett lika stort i Majorna, men behovet är väldigt mycket större, säger Yvonne Andersson.

– Det finns mer än 600 personer i Göteborg som är i behov av servicebostäder, hälften av dem har någon form av psykiska funktionshinder. Situationen är speciellt utsatt för personer med komplexa vårdbehov, med så kallad dubbeldiagnos, fortsätter hon.

”Har brutit ny mark”

Idag återfinns dessa personer ofta inom Altbos bostadsbestånd, eller inom olika former av vårdinstanser eller av socialtjänsten tillfälligt inhyrda boendeformer.

– De så kallade Milton-pengarna har betytt enormt mycket för att sätta den här gruppen av utsatta människor på dagordningen, de faller annars ofta mellan myndigheternas stolar. Jag tror att de flesta projekten upplever det som att fokus mer än tidigare har hamnat på de individuella behoven och att man har brutit ny mark vad gäller samarbeten mellan olika instanser. Nu ska vi träffas för att se hur vi kan gå vidare, säger Yvonne Andersson.

Fotnot:
Konferensen Mötesplats Psykiatrisamordning pågår 6-7 november på Biograf Draken/Folkets Hus i Göteborg.