Flera sätt. Enkät istället för personligt brev. Det är ett exempel på hur den nya rekryteringsenheten inom äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen gör det lättare för jobbsökande. Internt hjälper rekryteringsenheten chefer med alltifrån introduktionsutbildning i rekrytering, digitala referenser och hjälp med marknadsföring.

Den 1 oktober 2022 startade äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningens rekryteringsenhet och sedan dess har mycket hänt.

– Vi har satt igång med en kort introduktionsutbildning för chefer i förvaltningen om rekrytering. Den handlar om att bli trygg i uppdraget, om hur vi kan samarbeta tillsammans och vilken stöttning som finns att få. Det blir en hel del tillfällen under våren, den första är på torsdag (16 februari), säger Tarja Högberg, enhetschef.

Referenser digitalt

Rekryteringsenheten erbjuder också digital referenstagning för chefer. Det är ett säkrare och snabbare sätt att hämta in referenser i slutet av en rekrytering.

– Det kan ta tid att få tag i personen som ska vara referent, på det här sättet kan personen svara digitalt när det passar hen i stället.

Slopar personligt brev

För att ytterligare underlätta ansökningsprocessen, både för den som söker och för förvaltningen som arbetsgivare, slopas det personliga brevet.

– Det är svårt att få fram det perspektiv som vi som arbetsgivare behöver i ett personligt brev. Vi vill inte ha det privata utan det som har med kompetens och kvalifikationer att göra.

Svara på relevanta frågor

I stället för personligt brev får den som söker jobb svara på relevanta frågor i en enkät och skicka in sitt cv. Frågorna har med kompetens och kvalifikation att göra och arbetsgivaren kan göra urvalet utifrån det.

– På det sättet förenklar vi för kandidaterna också, det blir en tydligare och snabbare process.

Stöttar med marknadsföring

Rekryteringsenheten stöttar också med marknadsföring inför semesterrekryteringen och det är något som enheten kommer att jobba med mer nu framöver.

– Under våren behöver vi ha fokus på att öka samarbetet med verksamhetens chefer kopplat till rekrytering och där är introduktionstillfällena bra. Vi kommer också ha andra aktiviteter för att kompetenshöja och utveckla rekryteringsprocessen.

God stämning på enheten

Rekryteringsenheten är ett stöd till äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningens 370 chefer. På rekryteringsenheten arbetar tio hr-specialister med Tarja Högberg som chef.

– Vi har ett gott samarbete på enheten och tycker att det här jobbet är väldigt roligt, stämningen är mycket bra!