Regional och kommunal vård samverkar. I jul ökar stadens vårdplaneringsteam bemanningen för att inga patienter ska bli kvar längre på sjukhus än de behöver i väntan på kommunal vård. ”Tillsammans med sjukhus och vårdcentraler försöker vi också se till så att så många som möjligt kommer hem innan helgerna”, säger Malin Ehrnberg Lekbrant på vårdplaneringsteamet Centrum.

Göteborgs Stads egen målsättning är att patienter/brukare ska skrivas ut samma dag som sjukhuset bedömer att de är utskrivningsklara, det vill säga färdigbehandlade på sjukhuset. I och med att jul- och nyårstiden har många röda dagar, måste stadens vårdplaneringsteam vara väl förberedda och bemannade.

Alla stadsdelar har sina egna vårdplaneringsteam, som ansvarar för att utskrivningen från slutenvård på sjukhus blir så trygg och säker som möjligt för den kommunala hemsjukvårdens och socialtjänstens brukare.

Samma regler oavsett veckodag
I stadsdelen Centrum jobbar vårdplaneringsteamet den 23, 26, och 31 december som är bemannat med två biståndshandläggare, en socialsekreterare, en sjuksköterska, samt en arbetsterapeut/ fysioterapeut.

Malin Ehrnberg Lekbrant och hennes kollega Nicklas Jarnefall, biståndshandläggare, är tydliga med att den nya lagen och överenskommelsen i regionen inte gör någon skillnad mellan vardagar och helgdagar när det gäller planeringen inför utskrivning från sjukhuset.

Komplicerad samverkan
– Under de röda dagarna är vi därför beredda att det kan bli vårdplanering på sjukhuset eller via Skype. Hemtjänsten ska kunna verkställa nya uppdrag senast efter 24 timmar, säger Nicklas Jarnefall.

Äldreboendesamordning Göteborg, som förmedlar platser på boenden i hela staden, har också ökat sin bemanning under julen.

– Vi har beredskap för att kunna ge bra service även om det är många röda dagar, och våra boendesekreterare som vanligtvis jobbar med kortidsplacering kommer gå in och arbeta extra den 23, 26, och 31 december, säger Pia Söderkvist, områdeschef för Äldreboendesamordningen Göteborg.

En sak som kan komplicera övergången från sjukhus till äldreomsorg är att det är många olika aktörer som ska samverka. Förutom sjukhuset och Göteborgs Stad är också patienternas vårdcentraler delaktiga i besluten kring varje patient. Nicklas Jarnefall och Malin Ehrnberg Lekbrant säger att denna samverkan kan innebära mycket administrativt jobb, och ställer höga krav på att alla parter sköter sitt ansvarsområde.

Viktigt med delaktighet
– Ingen vill ju att patienterna blir liggande på sjukhuset – varken patienterna själva, vi i kommunen, vårdcentralerna eller sjukhuset. Vi vill ju alla att det ska bli så bra som möjligt för patienten. Det viktigaste är att patienten är delaktig i sin fortsatta planering och att alla parter jobbar utifrån personcentrerad vård, säger hon.

Den 25 september infördes en ny överenskommelse i Västra Götalandsregionen om samverkan mellan slutenvård, öppenvård och kommuner. Denna överenskommelse bygger på en ny lagstiftning som trädde i kraft i början av 2018, och innebär bland annat att kommunen ska planera hem patienter/brukare när de är utskrivningsklara. En ny betalningsmodell infördes samtidigt och som innebär att kommunen i ett tidigare skede än tidigare ska planera för hemgång för att undvika betalningsansvar.