It-ambassadörer ger stöd. Digital teknik underlättar arbetet för hemtjänsten i Gamlestaden/Utby. Den gör det också säkrare för brukaren. Mobiltelefonen är det viktigaste arbetsredskapet och på enheten finns it-ambassadörer som stöd för att allt ska fungera. “Vi utbildar våra kollegor i mobilt arbete och hjälper till när de har frågor”, säger Jasmine Lamri.

Covid-19-pandemin har skyndat på det digitala arbetssättet inom hemtjänsten i Gamlestaden/Utby och utvecklingen fortsätter. Göteborgs Stad har avtal med Mathem och det innebär att brukarna får beställa hem sin mat digitalt med stöd av hemtjänsten. Även städ är upphandlat och börjar gälla från i vår.

– Vi försöker jobba mer och mer digitalt, dels för att vi inte ska skicka fler personer till brukaren med tanke på smittspridning och dels för att förbättra personalens arbetsmiljö så de inte behöver göra tunga inköp och städa, säger Shila Mansouri, enhetschef.

Stöttar kollegorna

Det viktigaste arbetsredskapet för hemtjänstpersonalen är mobiltelefonen och på enheten finns IT-ambassadörer som stöd.

– Vi ambassadörer har arbetat med det här i några månader nu, det största uppdraget är att stötta kollegorna i det mobila arbetssättet. Se till att alla våra arbetstelefoner fungerar som de ska och att alla appar är nedladdade. Vi för också in alla telefoner i systemet så vi kan ha bättre översikt och koll på våra ordinarie telefoner och vikarietelefoner, säger Asmir Cano, it-ambassadör.

Gör det säkrare

Det digitala arbetssättet gör det säkrare både för hemtjänstpersonalen och brukarna. Personalen checkar in och ut i mobilen och det går att se vem som utfört besöket, hur länge personalen varit där och vad som gjorts.

– Det här ger en bättre struktur än innan. Tanken är att brukarna betalar för tiden som vi är där, de betalar varken för mer eller mindre. Vi jobbar med kontinuitet, att det är samma personer som kommer till brukarna, det är lättare att se i systemet vilka som varit där, säger Jasmine Lamri, it-ambassadör.

Kan dokumentera direkt

 I introduktionen för nyanställda ingår möte med IT-ambassadörerna. Då får de lära sig hur de ska använda mobiltelefonen bland annat hur de hittar sitt schema, den dagliga planeringen för brukarna och hur de dokumenterar.

– Händer det något hos brukaren kan man dokumentera det direkt, det minskar risken för att det glöms bort. Det går även att dokumentera tillbud och arbetsskador och registrera frånvaro och övertid, säger Shila Mansouri.

Kollegorna lär sig snabbt

Jasmine Lamri och Asmir Cano berättar att kollegorna hade många frågor i början, bland annat när det gällde mejl eller appen med schemat, men att många nu löser problemen själva.

-Det är en stor framgång, vi har jobbat aktivt med detta i någon månad bara och våra kollegor är redan så pass duktiga. Det är bara när det är något större som de kommer till oss, säger Asmir Cano.

Nytt inlogg i februari

För att hemtjänstpersonalen ska kunna använda mobiler och datorer behöver de sätta i ett personligt kort. I slutet av februari ersätts detta av en digital inloggning, likt ett bank-id.

– Det innebär att det kommer att vara lättare och enklare att använda arbetstelefonerna, det underlättar både för oss och för våra brukare, säger Asmir Cano.

Vad ser ni framöver när det gäller det digitala?

– Digitala lås. Det är något som Göteborgs Stad jobbar med att införa i framtiden för att undvika nyckehantering och återigen att det ska vara rättssäkert för brukarna, man ska kunna se vem som varit i lägenheten eller huset, säger Shila Mansouri.