"Behovet av platser kommer öka i många år". Väntetiden för en lägenhet på äldreboende fortsätter att öka i Göteborgs Stad. Nybyggnationer och snabbare inflyttningsprocesser är några åtgärder som ska förbättra situationen.

Ungefär 1 600 personer ansöker om lägenhet på äldreboende i Göteborgs Stad varje år. De som vill flytta till äldreboende kan söka plats inom hela Göteborgs Stad, men det går även att önska en specifik stadsdel och ett specifikt boende. En biståndshandläggare bedömer om den äldre har rätt till en plats på äldreboende. Det finns drygt 60 äldreboenden i Göteborg, både kommunala och privata.

Snabbare inflyttningsprocess
Äldreboendesamordningen som infördes för några år sedan, har förändrat och förbättrat arbetet, enligt Anette Johannesson, sektorchef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård i stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda.

Anette Johannesson pekar på flera förbättringar som gjorts under de senaste åren för att skapa fler platser. En har varit att snabba på in- och utflyttningsprocessen på de äldreboenden som finns.

– Effekten av arbetet har inneburit att vi på ett helår fått tillgång till cirka 40 till 50 fler platser under 2017.

Genom ett omställningsarbete har antalet lägenheter för personer med demenssjukdom också ökat. Det har minskat väntetiden för denna grupp från tre månader till cirka fyra veckor.

– Göteborgs Stad har också minskat antalet betaldagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter genom förbättrade processer. Därmed har fler korttidsplatser blivit tillgängliga och dessutom har fler patienter kunnat få sina vård och omsorgsbehov tillgodosedda i det egna hemmet, säger Anette Johannesson.

Fler lägenheter klara 2020
En förnyad upphandling av fler äldreboendeplatser är på gång. Det kommer även att byggas fler äldreboenden de kommande åren. Just nu har lokalsekretariatet sex uppdrag i Göteborgs Stad: fem nybyggen och en mindre utbyggnad. Det handlar om sammanlagt ungefär 400 platser, de första av dessa kommer att vara klara år 2020.

– Vi har en plan som sträcker sig längre än så. Behovet av platser kommer att öka i många år. Vår uppskattning har länge varit att vi kommer att behöva öka med 100 platser per år hela 2020-talet och därefter behöver vi 150 nya per år, säger Helena Renström, planeringsledare på lokalsekretariatet.

Väntetiden för en lägenhet på äldreboende fortsätter alltså öka men skillnaden är stor mellan Göteborgs tio stadsdelar. Nästan alla får ett erbjudande inom de 90 dagar som lagen säger men en stor del av de som väntar i kön tackar nej till lägenheten de erbjuds.

– Vi analyserar orsakerna till varför en tredjedel av de som väntar på plats tackar nej till ett erbjudande, säger Anette Johannesson.