Göteborgs Stad har nu utsett en central samordnare för de göteborgare som drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien. Han heter Michael Ivarson, är 42 år och chef för Cityenheten i SDN Centrum.

Listan över offren från katastrofen upptar just nu 36 göteborgare. Fem av dem är identifierade som omkomna.

Direkt stöd från stadsdelarna

Från 1 mars till 31 maj ska Michael Ivarson ägna större delen av sin arbetstid åt att kartlägga vilka behov av samordning och stöd det finns från anhöriga och från kuratorer, lärare, skolsköterskor och andra i kommunen som möter de anhöriga.

– Jag kommer utgå från de önskemål och lösningar som de drabbade själva uttrycker, alltså först och främst lägga örat mot marken och lyssna, säger Michael Ivarson.

– Kanske finns det behov av självhjälpsgrupper eller anhörigföreningar. Då kan man vända sig till mig, så ska jag skapa förutsättningar för det. Men det är fortfarande respektive stadsdelsförvaltning som har ansvaret för det direkta stödet till sina medborgare.

Inga pengar avsatta ännu

I slutet av maj ska Michael Ivarson rapportera till stadsdelscheferna vad hans kartläggning har gett. Än så länge finns inga pengar avsatta för mer långsiktiga insatser.

– Inget är utlovat. Men om behoven finns, kommer säkert sådana beslut, tror Michael Ivarson.

– Vi vet från tidigare stora kriser att människor som varit utsatta för ett trauma kan börja må mycket dåligt när det plöstligt blir tyst, när TV och tidningar inte rapporterar längre. Då gäller det att vi från kommunens sida inte har lagt detta åt sidan utan kan ställa upp.