90 procent trivs på äldreboendet. Enligt en nationell brukarundersökning är Landala Hus ett av Göteborgs äldreboende med allra flest nöjda hyresgäster. Bakom resultatet finns ett sammansvetsat ledarteam med tre enhetschefer som sällan tar ett beslut utan att bolla med varandra.

Tidigare i Vårt Göteborg: Hemtjänstens brukare i Göteborg nöjda trots omorganisation 

Skillnaden är stor mellan Göteborgs stadsdelar var det gäller brukares upplevelser av stadens äldreboende och hemtjänst. Framförallt när det kommer till äldreboende. Det visar Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning.

Allra bäst trivs man i centrum. På Landala Hus vid Kapellplatsen är inte mindre än 90 procent nöjda med sitt boende. En av förklaringarna till det går att ana redan när Vårt Göteborg vill göra en intervju någon av enhetscheferna – och får prata med alla tre.

– Vi har samarbetat kring ledningen av Landala Hus i tre år nu och allt som rör äldreboendet gör vi tillsammans, berättar Madeleine Östlund, en av enhetscheferna.

Egen arbetsmodell
Hennes kollega Sara Flood förklarar:

– Våra enskilda ledarskap blir starkare och bättre genom att vi diskuterar och planerar ihop. Vi tar fram varandras styrkor. Och det finns sällan en idé som inte mår bra av att få fler infallsvinklar.

Tillsammans med sin tredje kollega Carina Ludvigsson har de jobbat fram en arbetsmodell där de träffas löpande för att dela erfarenheter, planera verksamheten och följa upp. De samordnar all kommunikation till de boende, deras anhöriga och personalen för att budskapet ska bli detsamma.

– Det skapar tydlighet och trygghet. Vid det här laget vet alla att de får samma svar oavsett vem de frågar, säger Carina Ludvigsson.

Hög svarsfrekvens
Eftersom alla tre är insatta i varandras verksamheter är deras ledarskap inte lika sårbart.

– Om någon till exempel blir sjuk eller måste vara borta är det inget problem. Allt fungerar som vanligt ändå, säger Carina Ludvigsson.

Landala Hus är också ett av de äldreboende som har högst svarsfrekvens i Socialstyrelsens brukarundersökning. Så var det dock inte förra året och ledartrion berättar att det ligger ett medvetet arbete bakom deras höjning från 50–70 procent till 60–80 procent.

– Vi har pratat mycket med våra hyresgäster och deras anhöriga om hur viktigt det är att de talar om för oss vad de tycker. Och att de inte ska vara rädd att säga ifrån om de är missnöjda. Vi samlade även dem till ett möte där vi tog upp syftet med undersökningen och varför de ska göra sin röst hörd, säger Carina Ludvigsson

De är dock inte nöjda med alla resultat i undersökningen. Både miljön kring måltiderna och maten fick sämre omdömen. En åtgärd är att stadsdelen kommer öppna ett nytt tillagningskök, enbart för Landalahus.

– Men vi kommer se över hela situationen kring måltiderna. Det har är ett område som vi ska arbeta med, utveckla nya upplägg och utvärdera – tillsammans, säger Madeleine Östlund.