Mellan 400 och 500 göteborgare drabbades av flodvågs- katastrofen i Asien. Det framgår av den rapport som samordnaren Michael Ivarson lämnade till stadsdels- cheferna i fredags. Ivarson fortsätter som samordnare åtminstone till den 26 december. Mellan 400 och 500 göteborgare drabbades av flodvågskatastrofen i Asien. Det framgår av den rapport som samordnaren Michael Ivarson lämnade till stadsdelscheferna i fredags. Då beslutades att han får fortsätta som samordnare åtminstone över årsdagen av katastrofen, 26 december.

– Vi vet av erfarenhet att behoven av stöd bland de här hundratals personerna kan komma i ett senare skede, även om man tackat nej tidigare, säger Michael Ivarson.32 göteborgare saknadesI den ungefärliga siffran 400–500 finns skadade, anhöriga och många som bär på traumatiska upplevelser från katastrofområdet. Totalt saknades 32 göteborgare efter flodvågen, de flesta av dem är nu identifierade som omkomna.Michael Ivarsons rapport gäller de första tre månaderna av hans samordningsuppdrag. Här framgår att åtta samtalsgrupper för anhöriga och drabbade har startat i Göteborg, med hjälp av Röda Korset, BRIS, Svenska Kyrkan och Självhjälpshuset Solkatten. Ett 70-tal personer deltar regelbundet i träffarna, som ska pågå i minst ett år.Ett par av grupperna är resultatet av de samlingar för drabbade och anhöriga som ordnades på olika platser i Göteborg under april och som lockade ett 80-tal personer. Här ställdes också många frågor om försäkringar, identifiering och dödförklaring. Kritik mot statliga myndigheterDärför ska en paneldiskussion ordnas den 8 juni i Göteborg, med representanter från skatteverket, polisen och det statliga Nationella rådet.- Vi har även arrangerat en föreläsning på temat ”Att ge det meningslösa en mening” och följer upp med en liknande föreläsning på onsdag 1 juni, berättar Michael Ivarson.Då kommer psykoterapeuten Marianne Villanger, med lång erfarenhet av att möta människor som drabbats av kriser, att tala om normala krisreaktioner och återhämtning efter ett trauma.Vid träffarna med anhöriga och drabbade dök det upp en hel del frågor och kritik mot statliga myndigheter. Detta har nu sammanfattas och skickats iväg i ett brev till Nationella rådet i Stockholm. Ny kontakt i höstDet gäller bland annat förslag att inrätta en västsvensk gren av Nationella rådet, webbsidor på Internet för att få kontakt med andra drabbade samt möjligheterna att få statligt stöd för att kunna resa tillbaks till katastrofområdet, hålla minnesstunder och kunna läka de själsliga såren.I höst tas ny kontakt med drabbade i de olika stadsdelarna.- Det är viktigt att vi även fortsättningsvis ”lägger örat mot marken” och följer de behov drabbade göteborgare har. Uppsökande verksamhet faller ofta mellan stolarna, men har stor betydelse för den enskilde, säger Michael Ivarson.Mats Fahlgren