Den som vårdar en sjuk närstående har rätt till stöd. Många människor vårdar en sjuk närstående. Enligt lagen har de rätt till stöd. En del hittar det i anhöriggrupper som kan ge både kunskap och nya krafter. Anhörigdagen riktar ljuset mot en ofta bortglömd grupp och service.

I alla Göteborgs stadsdelar erbjuds anhörigstöd för människor som tar hand om en sjukdomsdrabbad närstående. Totalt finns det 20 anhörigkonsulenter – tio av dem med inriktning på närstående som är över 65 år, och lika många med inriktning på närstående yngre än 65 år.

– En av våra största utmaningar att nå ut med informationen om att vi finns. Det kan vara svårt för människor att ta till sig att det faktiskt gäller dem, säger Anna Dagerud som är anhörigkonsulent i Askim-Frölunda-Högsbo.

”Som en mental pacemaker”
Ingela Svenson var en av dem som tvekade. Hennes man drabbades av Alzheimers sjukdom redan 2005 men det skulle ta flera år innan hon landade i en anhöriggrupp och insåg hur mycket de regelbundna träffarna gav henne.

– För mig var det inte alls självklart. I början kände jag mig nästan bara ännu mer tyngd när jag gick därifrån och hade lyssnat på allas problem.

– Men nu är det som en mental pacemaker. Om jag hänger lite med huvudet får jag ny energi och kan räta på nacken igen när jag träffat gruppen, säger hon.

Allt stannar i gruppen
Ingelas anhöriggrupp ses varannan vecka. Där berättar man om sina problem och erfarenheter, lyfter nya frågeställningar och tar anhörigkonsulenten Anna Dageruds sakkunnighet till hjälp när så behövs.

– Oftast är vi åtta stycken. Mest kvinnor. Vi har ingen formell tystnadsplikt, men däremot en överenskommelse om att det vi tar upp där pratar vi inte om utanför gruppen. Jag känner mig helt trygg med det, säger Ingela Svenson.

Anna Dagerud vet av erfarenhet att det inte passar alla att vara med i en grupp. Men att känslan av att bli sedd, och att få prata av sig lite grann, av många upplevs som värdefull.

Skärpt socialtjänstlag
För fem år sedan skärptes skrivningen av socialtjänstlagen. Sedan dess heter det att: Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående…”. Och målgruppen är stor – nästan var femte vuxen person i Sverige vårdar eller hjälper en närstående.

Måndagen den 6 oktober är den Nationella anhörigdagen. Målsättningen att rikta strålkastarljuset på en service och en möjlighet till stöd som för många trots allt är okänd. Under veckan som följer presenteras en rad programpunkter runt om i Göteborg. (Se länk nedan).

Ingela Svenson ser för sin del redan fram emot nästa möte med anhöriggruppen. I somras flyttade hennes man in på ett demensboende, men hon känner fortfarande att hon har stort utbyte av träffarna med gruppen.

– Att ha en anhörig på ett permanent boende är också en erfarenhet. Hur det funkar, hur det går för honom och hur jag upplever det. Kanske kan den informationen hjälpa någon annan.