Ett 20-tal arbetslösa ungdomar med psykiska besvär har kunnat hjälpas vidare till arbete eller studier. Det är "resultat i halvtid" för Projekt Columbus som på fredagen håller ett heldagsseminarium om sin verksamhet för berörda chefer och politiker.

Projekt Columbus, som håller till på Karl Johansgatan, vänder sig till arbetslösa personer med psykisk ohälsa i åldrarna 18-30 år i stadsdelarna Majorna, Örgryte, Härlanda, Centrum och Linnéstaden.

Behöver inte ha remiss

Ingen remiss behövs, utan deltagarna kan komma hit på eget bevåg och få individuellt utformade insatser – till exempel samtal, gruppverksamhet och coachning – från ett brett sammansatt team.

– Idén är just att vi är många olika professioner från flera myndigheter som sitter tillsammans under samma tak, säger projektledaren Kerstin Nordin.

– Vi är inte bara psykologer, psykoterapeuter och psykiater utan också tre coacher, som kommer från socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen – alla tre med kunskaper från sitt område.

Kan få rätt stöd och hjälp

Den senaste statistiken, som ska redovisas vid seminariet på fredagen, visar att Columbus sedan starten i maj 2006 och till och med augusti i år har tagit emot 107 personer, av vilka 45 anses som avslutade. (Man får gå max ett år på Columbus). Av de 45 har 40 procent fått arbete eller studier.

– Så här långt tycker vi att resultaten är över förväntan, säger Kerstin Nordin.

– Med tanke på att många av deltagarna står mycket långt från arbetsmarknaden när de kommer hit, är det ett bra resultat att så många som 40 procent av de avslutade faktiskt gått vidare i arbete eller studier.

Ytterligare 40 procent av de avslutade deltagarna bedöms inte vara rehabiliteringsbara mot arbete just nu, utan behöver annan hjälp för sina psykiska problem eller missbruksproblem.

– För dem har Columbus också varit en framgång, för många av dem har visats runt och inte fått rätt stöd och hjälp. Nu kan de få det, säger Kerstin Nordin.

På försök till slutet av 2008

Vid fredagens seminarium kommer även psykologen Magnus L Elfström att redovisa en första delrapport i sin utvärdering av Columbus. Rapporten bygger på en enkät med 40 nyinskrivna deltagare och syftar till att kartlägga deras psykiska ohälsa.

Columbus är ett metodutvecklingsprojekt som i första hand ska pågå till slutet av 2008.

– Men vi hoppas förstås att vi får fortsätta i någon form. Vi tror att den här samverkansmodellen är framgångsrik, avslutar Kerstin Nordin.

Columbus drivs av Samordningsförbundet Centrum med SDF Härlanda som projektägare.