Vårdplaneringsteam redo inför helgerna. Utskrivna patienter som behöver fortsatt vård eller omsorg ska få komma hem till jul genom att vårdplanering och hemfärd blir prioriterade uppgifter. ”Vi vill att så många som mjöligt ska slippa att tillbringa julen på sjukhus, säger Kattarina Bertilsson som är fysioterapeut i Centrums vårdplaneringsteam.

Kattarina Bertilsson, fysioterapeut i Centrums vårdplaneringsteam.

När en patient skrivs ut från sjukhuset och behöver fortsatt vård eller omsorg, av till exempel hemsjukvård eller äldreomsorg, samverkar en rad olika instanser. Och alla Göteborgs Stads stadsdelar har sina egna vårdplaneringsteam som ansvarar för att övergången, från slutenvård till den öppna vården, blir så trygg och säker som möjligt.

För att samverkan även ska fungera smidigt även under jul- och nyårshelgerna är Göteborgs Stad och de olika vårdplaneringsteamen förberedda.

– Vi kommer att prioritera arbetet med vårdplanering och att få hem utskrivna patienter. Med hjälp av Skype kan vi boka in möte samma dag och står stand-by, säger Kattarina Bertilsson.

Röda dagar påverkar
Förra året inföll julafton på en fredag och för att inte patienter som skrevs ut helgen före jul skulle bli kvar på sjukhus fick bemanningen stärkas. Det blir inte nödvändigt i år då det är flera vardagar mellan de röda dagarna.

En annan förberedelse i år är att hjälpa personer på korttidsboende att komma hem till jul.

– På så sätt blir det även platser lediga som kan användas för att patienter på sjukhus kan få en liten mer ombonad och hemlik jul, säger Annika Ljungh, som ansvarar för Äldreboendesamordningen i Göteborgs Stad.