Nya regler från 25 september. ”Jag känner att jag kan bidra med viktig kunskap om hemtjänsten och hur vi jobbar. Det gör brukarna trygga vid utskrivning från sjukhuset”, säger undersköterskan Raida Kassab som ingår i SDF Centrums vårdplaneringsteam. Teamen är ett av de arbetssätt som Göteborgs Stad har rustat sig med inför de nya reglerna om trygg och säker hemgång.

Från och med 1 januari gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Lagens syfte är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. Precis som lagen antyder så bygger den på samverkan mellan berörda parter.

Anette Johannesson är avdelningschef för äldre- och hälso- och sjukvårdsfrågor på stadsledningskontoret.

Vårdplaneringsteam i alla stadsdelar
I Västra Götaland finns en överenskommelse mellan regionen och kommunerna som gäller från den 25 september. Den innebär bland annat att kommunen ska klara av att förbereda hemgång inom tre dagar, jämfört med fem som gällt tidigare.

– Vi har ett gemensamt mål om att patienter inte ska ligga kvar på sjukhus när de är färdigbehandlade. Alla ska få en trygg och säker hemgång med rätt stöd i hemmet, säger Anette Johannesson, avdelningschef för äldre- och hälso- och sjukvårdsfrågor på stadsledningskontoret.

Göteborgs Stad har nu arbetat med att rigga sin organisation för att klara detta. Stadsdelarna har haft i uppdrag att förbereda sig och har valt lite olika koncept i arbetet med trygg hemgång. Gemensamt för alla är dock att det finns vårdplaneringsteam. Teamen består av olika specialiteter och träffas med patienten när det är dags för utskrivning för att planera fortsatt behov av vård och stöd utanför sjukhuset.

Har fått ett positivt mottagande
Det är så undersköterskan Raida Kassab kommer in i bilden när stadsdelsförvaltningen Centrum har valt att det ska ingå en undersköterska i vårdplaneringsteamet.

– Det har visat sig vara jättelyckat. Det har hänt att undersköterskor varit med även förut, men att ha en tjänst som är med regelbundet ger en helt annan styrka. Raida vet hur mötena går till, hon kan berätta för patienten hur hemtjänsten fungerar och ställa de frågor till ansvariga på sjukhuset som hemtjänsten behöver få svar på för att kunna ge rätt stöd i hemmet, säger Anna Samuelsson som är enhetschef inom hemtjänsten i stadsdelen Centrum.

Den nya lagen är tänkt att skapa en trygg, säker och smidig övergång till öppenvård med rätt stöd hemma efter att patienten lämnat sjukhuset. Foto: Peter Svenson

Hon berättar att systemet har fått ett positivt mottagande, av såväl patienter och anhöriga som inblandade parter.

”Upplevs som en trygghet”
– Att jag också är med när personen kommer hem från sjukhuset är uppskattat och upplevs som en trygghet. Då går jag igenom vad vi har planerat och jag kollar att allt känns okej. Jag träffar också gruppen som ska arbeta kring brukaren och kan berätta om information jag fått på planeringsmötet på sjukhuset. Det ger såväl gruppen som brukaren en extra trygghet, säger Raida Kassab.

De nya reglerna om trygg hemgång gäller från 25 september och Anette Johanneson säger att Göteborgs Stad är redo.

– Fasta vårdplaneringsteam ger kontinuitet och vi höjer kompetensen. Vår förhoppning är att vi på så vis kan öka tryggheten för patienterna och ge rätt stöd och ett ännu bättre omhändertagande, säger Anette Johannesson.