Ett långsiktigt arbete. Socialförvaltningen Nordost i Göteborgs Stad och Muslimska samverkansgruppen i Göteborg har haft möte med anledning av ryktesspridningen om socialtjänsten. “Vi fick utrett några frågetecken, främst om LVU-lagstiftningen, och pratade om hur vi kan hjälpas åt för att öka kunskapen”, säger Ing-Marie Larsson, avdelningschef på socialförvaltningen Nordost.

Ing-Marie Larsson är avdelningschef stadsområde, välfärd och fritid vid, socialförvaltningen Nordost.

Det sprids rykten i sociala medier om att socialtjänsten i Sverige kidnappar barn och tvingar dem att äta fläskkött. Muslimska samverkansgruppen i Göteborg tog därför initiativ till ett möte med socialförvaltningen Nordost i Göteborgs Stad.

– Vi ville få en bild av hur det fungerar i praktiken när ett barn omhändertas och förmedla att det finns medlemmar som är oroliga och misstänksamma. Men frågan om barn som omhändertas är inte något muslimskt fenomen, det förekommer i alla samhällsgrupper, säger Sakib Kenjar som representerar Islamiska bosniakiska församlingen Göteborg.

Svensk lagstiftning

Ing-Marie Larsson är avdelningschef stadsområde, välfärd och fritid på socialförvaltningen Nordost, men också talesperson i frågan för stadens fyra socialförvaltningar. Hon var en av tjänstepersonerna som var med på mötet och berättar att de bland annat redde ut frågetecken kring svensk lagstiftning och då främst LVU, lagen om vård av unga.

– Socialtjänsten i Göteborg, och Sverige, utgår från socialtjänstlagen. Det är där man börjar med erbjudande om råd och stöd. Är det så att socialtjänsten bedömer att ett barn av något skäl behöver skyddas, så kan man ansöka om LVU.

Behövs fler familjehem

Det ställdes också många frågor om familjehem där socialtjänsten ofta placerar barn och unga om de av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Då kan det bli så att muslimska barn får bo hos en ickemuslimsk familj.

– Det finns inte tillräckligt många muslimska familjehem och det behöver vi hjälpas åt med, säger Sakib Kenjar.

– Det är ett samarbete som vi påbörjar nu och ska hitta formerna för. Staden vill gå ut i församlingarna för att informera om att man kan anmäla sitt intresse för att bli familjehem och på vilket sätt man då utreds om lämpligheten, säger Ing-Marie Larsson.

Öka kunskapen

Frågan om vad man kan göra för att sprida och öka kunskapen om hur svensk socialtjänst arbetar lyftes också på mötet. Socialförvaltningens budskap är att tacka ja till det som förskola och skola bjuder in till, för att få förståelse för svensk lagstiftning och barnkonventionen som är lag i Sverige.

– Det finns föräldrar som inte har förtroende för myndigheter och saknar kunskap om vilka rättigheter de har. Men de får inte svar genom att protestera på gatan. Det finns andra sätt att ifrågasätta beslut. Individen har ett stort ansvar för att få rätt information, men vi kan vara en resurs i den processen, säger Sakib Kenjar och tillägger att Muslimska samverkansgruppen tar avstånd från angreppet på myndigheten och den bild som förmedlas i sociala medier.

Långsiktigt arbete

I Nordost finns ett interreligiöst råd där alla församlingar medverkar tillsammans med socialnämnden. Där kommer dialogen att fortsätta redan den här veckan.

– Det är ett långsiktigt arbete att öka tilliten i och till samhället och ett ömsesidigt förtroendearbete, konstaterar Ing-Marie Larsson.