Den första av åtta nya. Familjecentralen Sandarna är invigd. Här samsas BVC, mödravård, öppna förskolan och socialtjänst. ”Familjecentraler är ett framgångsrecept”, säger Thomas Segenstedt, stadsdelsdirektör i Majorna-Linné.

I höstas beslutades att det ska finnas minst en familjecentral i varje stadsdel i Göteborgs Stad, och fler där det behövs som mest. Syftet är att stärka familjer och ge alla barn en bra start i livet. Nu är Majorna-Linnés första familjecentral, som ligger i Sandarna, invigd.

”Ett framgångsrecept”
Ett femtiotal personer var på invigningen i den del av familjecentralen där öppna förskolan ligger. Fyra band i olika färger hängde från taket och knöts samman. Det symboliserade familjecentralens fyra ben som jobbar tillsammans och är ett samarbete mellan staden och Västra Götalandsregionen. Stadsdelsdirektören i Majorna-Linné, Thomas Segenstedt, var på plats och nöjd över att familjecentralen nu är öppnad. Tankarna på en sådan började 2014.

– Jag kom till Majorna-Linné från Angered där jag varit med och öppnat två familjecentraler. För mig var det självklart att jobba för en familjecentral. Det är ett framgångsrecept, vilket utvärderingar visar. Det hade blivit en familjecentral i Majorna-Linné även om det inte kommit ett politiskt beslut om att alla stadsdelar i Göteborgs Stad ska ha det. Men nu går vi hand i hand med det beslutet också, säger han.

Han berättar att ambitionen är att fler familjecentraler ska tillkomma i stadsdelen – men tycker att den nyöppnade i Sandarna har hamnat helt rätt.

”Lättillgänglig och social mötesplats”
– Mätningarna i Jämlikt Göteborg visar att det här området är rätt att satsa på för vår första familjecentral. Här behövs en lättillgänglig och social mötesplats för barn och föräldrar som erbjuder pedagogisk verksamhet, möjlighet att träffa andra familjer och där man kan få råd och stöd om det behövs.

Helén Antonsson, verksamhetschef på BVC och Närhälsan Kungssten, har också jobbat hårt för familjecentralen och pekar på de stora vinsterna som kommer av att samverka.

– Det som är så bra är att det är öppet för alla, och att det är en väg in. Behöver du prata med en barnmorska eller en socialsekreterare finns allt här. Det är ett helhetskoncept och det blir enkelt för föräldrarna, säger hon.

Ska heta Kojan
Öppna förskolans personal, specialpedagogerna Kicki Fröbergh och Anna Lindau, passade på att namnge öppna förskolan. Besökare och medarbetare har bidragit med namnförslag och ”Kojan” valdes ut.

Jimmy Lindberg och sonen Jack, 13 månader, var på invigningen i lokalen som de kommer till varje vecka.

– Vi har besökt öppna förskolan sedan den öppnade i december. Vi hittade hit av en slump och det är vi väldigt glada för. Vi bor i Svingeln men åker eller går gärna ända hit för att det är så trevligt, säger Jimmy Lindberg.

Han uppskattar samvaron med de andra föräldrarna och barnen.

– Både jag och Jack har fått kompisar.

Öppet varje dag från april
För tillfället är öppna förskolan öppen tre dagar i veckan. Men från april håller den öppet varje dag, hälsar Kicki Fröbergh.

Familjecentralen Sandarna är den första av åtta nya som ska tillkomma i staden. Anita Nilsson, processledare för ”En god start i livet”, berättar att problem med lokaler ställer till det i vissa stadsdelar och fördröjer öppnandet.

– I Kvillebäcken söker man till exempel nya lokaler, och i Munkebäck behöver det renoveras. Lövgärdet och Norra Biskopsgården är de familjecentraler som ligger närmast en öppning, säger hon.