Samarbete med Norge. Ett samarbetsprojekt mellan Göteborg och tre norska städer har beviljats EU-stöd för att utveckla teknikstöd för äldre. Nya lösningar ska testas direkt i hemmen. Ett hundratal äldre göteborgare kommer med start nästa år få chansen att delta.

Redan i dagsläget finns på marknaden en rad tekniska lösningar som syftar till att hjälpa äldre att bo kvar hemma. Men flera av dem är nya och behöver utvecklas. Dessutom finns ett behov av att hitta gemensamma tekniska strukturer som gör det lättare att använda teknikstöden.

− Tanken med det här projektet är att testa och utveckla hållbara tekniklösningar. Det handlar om att stärka självständigheten och tryggheten i hemmet. De äldre ska själva få välja vilka lösningar de vill testa, säger Kerstin Karlsson på Senior Göteborg.

Ska skapa fler visningsmiljöer
Från och med nästa vår kommer teknikstöden att testas i hem i både Göteborg och de tre deltagande norska städerna Oslo, Sarpsborg och Fredriksstad. På den svenska sidan rör det sig om ett hundratal äldre bosatta i stadsdelarna Majorna-Linné och Östra Göteborg.

− Det är den stora delen av projektet, men en mindre del av pengarna ska gå till att utveckla vårt arbete med visningsmiljöer, både den vi redan har och helt nya visningsmiljöer ute i stadsdelarna, säger Kerstin Karlsson.

Stöd på 8 miljoner kronor
Det så kallade interreg-program inom EU som de beviljade pengarna kommer från ska stärka samarbetet och öka företagandet i området Kattegatt och Skagerack. För att vidga samarbetet ska Göteborgs Stad även fråga sin vänort Århus i Danmark om de vill delta.

Summan som har beviljats till den del av projektet som ligger i Sverige är ungefär åtta miljoner svenska kronor. Göteborgs Stad bidrar med lika mycket pengar.