Naturhistoriska museet har en udda gäst just nu. Mitt bland djur, natur och människokroppar har själen tagit plats. Museet visar utställningen Psykets historia och i vår blir det fyra öppna föreläsningar kring ämnet.

Utställningen har skapats av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, med hjälp av handledare i projektet Inre rum vid aktivitetshuset Gyllenkroken. Även föreläsningarna på museet hålls av personer från Inre rum.

Ny teknik öppnar nytt forskningsområde

– Ett väldigt bra samarbete med Naturhistoriska, eftersom det innebär att själen, eller sinnet, flyttar in i kroppen. Annars brukar ju naturvetenskapen mest handla om det fysiska, säger Annica Engström på Gyllenkroken.

Hon berättar att ett helt nytt forskningsområde börjat öppna sig när forskarna nu kan studera hjärnan med nya kameror och röntgenmetoder och följa vad som händer under pågående processer.

Inre rums första föreläsning hålls fredag 26 mars och handlar om att kreativitet och skapande kan vara en väg till återhämtning.

Skapande verksamhet kan vara bra väg tillbaka

– Väldigt många människor med psykisk sjukdom blir friska, eller åtminstone tillräckligt friska för att fungera utmärkt i samhället. Men det hör man sällan talas om, säger Annica Engström.

Bilder, hantverk, trädgård eller annan skapande verksamhet kan alltså vara en bra väg tillbaka till ett friskare liv.

– Hos oss finns personer som skapar musik, skriver dikter eller återvinner sopor och gör saker av dem. På föredraget visar vi skapande verksamheter både från Sverige och andra delar av världen.

Den föreläsningen hålls även söndag 18 april.

”Allt hänger ihop, ingenting är nytt”

Fredag 23 april är rubriken ”Psykets historia – en resa genom 4000 år”. Här får man veta att det beror på vilken tid eller plats man lever om man ska bli betraktad som psykiskt sjuk eller normal, gudomligt välsignad eller utstött.

– Både i utställningen och den här föreläsningen vill vi försöka visa att allt hänger ihop, ingenting är nytt, säger Annica Engström.

– Idag pratas det mycket om diagnoser, men vi vill visa att de här mänskliga tillstånden alltid har funnits. Man har bara kallat dem olika saker – och behandlat dem på olika sätt.

Kortfilm om psykos

Den avslutande föreläsningen, söndag 2 maj, handlar om hur syn och hörsel kan förändras och upplevas under psykos. En av deltagarna på Inre rum, Anneli Jäderholm, har tillsammans med en journalist gjort kortfilmen ”Vilsen?”.

– Den handlar om hur hon upplevde en vandring på en gata i Göteborg under sin psykos, hur stadsrummet påverkade henne när hon såg nya betydelser och meddelanden på skyltar och andra ställen, berättar Annica Engström.

Alla föredragen börjar kl 14 och är öppna för allmänheten, med fri entré.

72C6_2.jpg

Långsärk, tvångströja och ett kar för långbad – förr en vanlig behandlingsmetod. I långbaden kunde oroliga personer bli liggande i timmar, dagar eller till och med veckor. Spänntäcken användes för dem som inte ville ligga kvar i badet. Foto: Göteborgs Naturhistoriska museum