Lyckad testning av covid-19. Göteborgs Stads medarbetare ska vara hemma om de är sjuka, även med milda symptom. För att medarbetare snabbt ska kunna jobba igen erbjuds de test av covid-19. Hittills har drygt sju av tio testat negativt och kunnat återgå i arbete inom socialtjänst, vård och omsorg.

Testerna har pågått i ungefär två månader och har utökats efter hand. I mitten av juni hade cirka 1600 personer testats. Av dessa kunde 73 procent gå till jobbet i stället för att stanna hemma.

Anna Malmcrona är hr-chef i Lundby stadsdelsförvaltning och hon gläds över siffrorna.

– Jag tycker att det är fantastiskt att tre fjärdedelar av de som testat sig har kunnat återgå i tjänst. Det är en stor fördel både för verksamheten och på ett personligt plan. Skönt för de som varit oroliga att veta att de inte sprider smitta och bemanningen på verksamheterna blir stabilare, säger hon.

Testet är frivilligt

Syftet är att utesluta sjukdomen covid-19 hos de som går hemma med så lindriga symptom att de annars skulle ha jobbat. Det ser olika ut i olika stadsdelar men övergripande för hela staden är det 73 procent av de som gjort testet som har kunnat börja jobba igen. Testet är frivilligt.

– Testningen löper på fortsatt bra, vi har en god organisation inom Göteborgs Stad, säger Mona Lundahl Davies, planeringsledare på stadsledningskontoret.