Sjuksköterskorna i regionen får en egen mässa. Nästa vecka öppnar den på Svenska mässan. Det är första gången det arrangeras en sådan här mötesplats för arbetsgivare och sjuksköterskor i Göteborg. En av utställarna är Göteborgs Stad som hoppas kunna locka fler sjuksköterskor.

– Behovet av sjuksköterskor är stort. Det ser man också om man tittar på vilka lediga jobb som finns inom Göteborgs Stad, säger Lill Jansson på stadskansliet. Hon marknadsför kommunen med syfte att rekrytera personal till Göteborgs Stad.

Första gången i Göteborg

Rektyteringsässan är en kommersiell satsning som görs av ett privat företag. Den har tidigare hållits två gånger i Stockholm. De flesta utställarna kommer både från offentlig sektor och privata företag som har ett stort behov att locka till sig nya sjuksköterskor till sina verksamheter. Sjuksköterskorna är en stor yrkesgrupp idag och mässan ska vara ett tillfälle för arbetsgivarna att möta sjuksköterskorna öga mot öga. För att locka sjuksköterskor och sjuksköterskeelever till mässan som är gratis hålls bland annat föreläsningar av Anna-Lena Brundin.
21CE.jpg
Inom till exempel Göteborgs Stad behövs sjuksköterskor inom äldrevården och för det särskilda boendet för funktionshindrade. Sju förvaltningar från Göteborg, de flesta stadsdelar, deltar i mässan.

– Varje deltagande förvaltning berättar för besökarna om sin verksamhet och vad som är attraktivt med att jobba där. Vi hoppas kunna få kontakt och bjuda in folk som vill göra studiebesök, berättar Lill Jansson.

Störst behov inom äldreomsorgen

Inom Göteborgs Stad finns det största behovet av sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Där är sköterskorna en nyckelgrupp eftersom det krävs utbildade sjuksköterskor i verksamheterna.

Den offentliga sektorn konkurrerar idag bland annat med bemanningsföretagen som också försöker locka till sig sjuksköterskor. Göteborgs kommun anlitar idag sjuksköterskor via bemanningsföretag i olika omfattning. I vissa förvaltningar är det vanligt att sjuksköterskorna kommer från bemanningsföretag.