Alla skolsköterskor och BVC-sköterskor som jobbar i Göteborgs Stad ska under hösten få veta mer om hur de ska reagera och försöka förebygga att unga flickor könsstympas. Bakom utbildningssatsningen står Göteborgs Stads samverkansgrupp mot könsstympning.

Under hösten anordnar samverkansgruppen fyra träffar för personal inom barnhälsovård, barnmottagningar, ungdomsmottagningar och skolsköterskor.

– Det är en utbildningsdag där vi dels pratar om vad lagen säger, dels diskuterar om hur man tar upp saken med föräldrar och vilka signaler som det kan finnas anledning att reagera på, säger Siv Andersson.

Ännu ingen dömd

Hon är sammankallande i samverkansgruppen mot köns- stympning som i snart tio år varit en resurs till stadsdelarna i Göteborg.

Men trots stora informationsinsatser i bland annat Göteborg har traditionen med könsstympning fortsatt.

– Trots att vi misstänker att könsstympning förekommer har ännu ingen vare sig dömts eller åtalats. Hittills har alla polisutredningar om könsstympning lagts ner, säger Siv Andersson.

I Västra Götalandsregionen riskerar enligt beräkningarna 1.500 flickor att bli könsstympade.

”Var uppmärksam efter Londonresor”

– Vi vet att det finns ett mörkertal. Traditionen är väldigt stark och den är svår att påverka, säger Siv Andersson.

Hon vill ge rådet att vara vaksam när familjen tillfälligt ska åka till Somalia eller Eritrea för att hälsa på släktingar.

Och hon menar att det också finns anledning att vara uppmärksam när familjerna besökt London där många somalier har släktingar:

– De brittiska myndigheterna är inte alls lika uppmärksamma på könsstympningsproblematiken som vi är här.

Kvinnor bär traditionen

– Det är kvinnor som är bärare av traditionen. Det finns en risk att farmor eller mormor gör tar initiativ till stympning när familjen kommer på besök. Traditionen säger att kvinnorna inte blir gifta om de inte är könsstympade, men det är också ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet, säger Siv Andersson.

Ingreppet kan göras långt upp i åldrarna, men i de länder där det förekommer regelbundet görs det när flickan är liten.

Av de folkgrupper där könsstympning förekommer är det fram för allt bland somalier och eritreaner som kommit till Sverige som flyktingar.

– Vi har inte så många invandrare från övriga länder i Afrika där detta också är en tradition.

Könsstympning förekommer i många afrikanska länder och även på andra ställen i världen. Det finns inget stöd för sedvänjan i de stora religionerna, men den utförs av både kristna och muslimer.

Fotnot:
Varje dag könsstympas 6.000 flickor runt om i världen.