Barnens sjukfrånvaro i Göteborgs förskolor varierar kraftigt. En del förskolor har bara två-tre procent, andra ligger konstant på 20-25 procent. Det är en lärdom från projektet HYFS, som på drygt ett år besökt 140 förskolor för att minska infektionsriskerna.

– Jag ska ut till samtliga Göteborgs kommunala förskolor, vilket lär ta tre år. Idag finns 360 stycken, men de blir fler och fler hela tiden, konstaterar Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska i Västra Götalandsregionen och den som gör fältarbetet i HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan).

”Handtvätten viktigast av allt”

Hon startade sin hygienturné på allvar i januari 2007 och har alltså på ett år hunnit med drygt en tredjedel av förskolorna. Väl på plats gör hon alltid en inventering för att se hur det ser ut och pratar sen med personalen om vikten av noggrann handhygien med pappershanddukar och handsprit. Tillsammans går man igenom rutinerna vid tvätt, blöjbyten och mathantering.

– Och rengöring av leksaker, något som glöms bort ibland. Ofta hör förskolorna av sig till mig när de har infektioner som inte ger med sig. Jag tittar på alla områden, men handtvätten är viktigast av allt – det vet vi, säger Marianne Bengtsson.

Ett liknande projekt i Finland 2004 resulterade i att sjukfrånvaron – liksom användningen av antibiotika – minskade med hela 25 procent.

– Vi har inte satt upp något mål, men förhoppningen är förstås att vi ska se en minskning. Än är det för tidigt att märka sådana effekter, men vi börjar nu få intressant statistik över frånvaron och vilka infektioner barnen har, eftersom så sott som alla förskolor nu fyller i en dagjournal på samma sätt, något man inte gjorde tidigare, berättar Marianne Bengtsson.

Framgångsrikt arbete i Danmark

I den statistiken syns det alltså att sjukfrånvaron varierar rejält mellan olika förskolor.

– Det där visste vi inte tidigare. Och det måste vi lära oss av. Vad beror det på att vissa förskolor alltid har högre sjukfrånvaro än andra, frågar sig Marianne Bengtsson.

Än så länge träffar hon inte barnen vid sina besök.

– Nej, men det skulle vara spännande att få arbeta med barnen också, till exempel berätta för dem hur viktigt det är att tvätta händerna. I Danmark har en sådan studie gett bra resultat. Tiden räcker inte till ännu, men kanske kan det bli nästa steg.

Däremot får föräldrarna på den besökta förskolan alltid ett informationsblad om HYFS och de viktigaste råden för att undvika smitta, hur man kan förebygga där hemma och när barnen inte bör vara på förskolan.

Allt vanligare att lämna sjuka barn

Ändå får Marianne Bengtsson höra från förskolepersonalen att föräldrar allt oftare lämnar barnen på dagis, trots att de är sjuka.

– Föräldrarna inser nog att det inte är rätt. Men de har press på sig från alla håll, som gör att de kanske chansar mer idag än tidigare, de agerar mot bättre vetande för att de ”måste” till jobbet. Och när barnen lämnas för tidigt, är risken stor att vi får infektioner som går runt, runt, säger Marianne Bengtsson.

I projektet ingår även barnavårdscentralerna som ska sköta informationen till föräldrar med barn som ska börja i förskolan.

”Jättestort intresse för projketet”

Just nu besöker Marianne Bengtsson förskolor i Tynnered och har börjat boka besök i Majorna. Den 24 april håller hon en halvdagsutbildning om HYFS, främst för rektorer och hygienombud i Majorna, Bergsjön och Centrum.

– Det är den tredje utbildningsdagen och jag försöker begränsa den till de stadsdelar som är aktuella för besök. Annars är det risk för anstormning, för det finns ett jättestort intresse för projektet, säger Marianne Bengtsson.

Nästa utbildningsdag hålls den 7 oktober.

Fotnot:
HYFS finansieras av Västra Götalandsregionen och är ett samarbetsprojekt mellan smittskyddsenheten, barnhälsovården, Göteborgs Stad samt Göteborgsgruppen av Strama, ett nationellt samverkansorgan mot antibiotikaresistens.