Flera smittade men utan symptom. Sommaren på Toftaåsens äldrecenter i Västra Göteborg har präglats av intensiv smittspårning. Trots att flera i personalen testat positivt har ingen av de boende insjuknat under sommarmånaderna.

Under juni, juli och hittills i augusti har ingen av de boende på Toftaåsen drabbats av coronaviruset. Däremot är det flera ur personalen som varit sjuka, en del utan att ha några tydliga symtom. Tack vare ett systematiskt spårningsarbete har korttidsboendet, som tar emot brukare från hela staden, kunnat hålla spridningen under kontroll.

– Lugnt och tryggt har varit vårt motto. Samt att informera, informera och åter informera, säger Hanna Hällqvist, en av enhetscheferna på boendet.

Hanna Hällqvist testade själv positivt utan att ha några symtom. Likadant var det för hennes kollega, Monica P Johansson, också hon enhetschef på Toftaåsen.

Flera fall upptäcktes

Smittspårningen drog i gång i slutet av juni efter att en medarbetare insjuknat. I första omgången testades 45 personer, var och en testades två gånger med tre dagars mellanrum. Då blev det tydligt att flera bar på viruset utan att de själva kände sig sjuka.

Den intensiva smittspårningen fortsatte och flera fall upptäcktes bland personalen, totalt har 18 medarbetare testat positivt för sjukdomen. Det kom till ett skede då cheferna fick vända sig till stadsdelsförvaltningen som tog beslut om intagningsstopp på korttidsboendet. Man kunde inte riskera att stå utan personal inför en helg.

Parallellt testades också de boende men ingen har hittills blivit smittad under sommaren.

– Nu har vi ingen smittspridning, personalen ska verkligen ha en eloge för att de klarat den här tuffa perioden på ett fantastiskt fint sätt, säger Jeanette Noor Alii, chef för sjuksköterskorna på boendet.

Ytterligare två enhetschefer, Kristina Fredriksson och Camilla Lundqvist har jobbat med smittspårningen som löpt på oavsett semestrar och positivt testade chefer.

Täta avstämningar

Förutom smittspårningen finns ett par andra faktorer som bidragit till att hejda smittan:

Täta, dagliga avstämningar med alla personalgrupper samt att testningen av medarbetarna skett på plats på Toftaåsen. Tack vare det blev väntetiderna på svaren kortare.

Nya avväganden i höst

Eftersom ett korttidsboende är extra utsatt – med hög omsättning bland de boende som kommer direkt från sjukhus – bär alla medarbetare på Toftaåsen visir och munskydd under hela arbetspasset, efter rekommendation av Smittskyddet i Västra Götaland.

De åker aldrig fler än två i hissen och håller rejäla avstånd i korridorer och andra utrymmen. De extra säkerhetsåtgärderna har blivit vardag. Eventuellt kommer nya riktlinjer till hösten.

Lena Rosell är områdeschef för Hälso- och sjukvården i Västra Göteborg:

– Nu när vi fått stopp på smittspridningen får vi överväga om vi även i fortsättningen alltid ska använda visir i kombination med munskydd, säger hon.