Lyckad satsning på sexuell hälsa. Hur smittar hepatit? Var testar jag mig för könssjukdomar? Är jag en riktig man fast jag inte har någon sexlust? I projektet Snacka sex får hemlösa prata om sexuell hälsa. Efter en lyckad pilotomgång fortsätter nu projektet på samtliga Göteborgs Stads akutboenden, kvinnoboenden och träningsboenden.

Alla har rätt att prata sex och att få tillgång till rätt information om sex och sexualitet – även den som lever i en utsatt situation. Det menar projektledarna Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström som i höstas startade folkhälsoprojektet ”Snacka sex” för att förbättra den sexuella hälsan för den som är hemlös. Under hösten har de besökt två av stadens boenden för personer i hemlöshet för att ha samtal i grupp om sex. Och gensvaret har varit mycket bra.

Fanns ett stort behov av att prata
– Vi trodde att det skulle vara svårt att få de boende att delta, men vi märkte snabbt att det fanns ett stort behov av att prata. Flera sa att de aldrig pratat med någon om sex tidigare. Vi hade tre träffar på varje boende, men kunde lätt ha haft tio, säger Eva-Maria Eriksson.

Samtalen har bland annat kretsat kring kroppen, säkrare sex, ömsesidighet och samtycke. Till exempel: Hur smittar hiv, hepatit och andra övriga sexuellt överförbara infektioner? Hur är det att leva med hiv? Var går gränsen mellan tvång och frivillighet vid sex? Och hur påverkas den gränsen av droger?

– Men vi har även pratat om även ”mjuka” relationsfrågor: Hur ska jag som använt amfetamin i hela mitt liv våga ha sex utan droger? säger Erika Wikström.

Samtalen har varvats med filmer och visning av olika bildspel. Inte sexualundervisning, utan samtal om sex och relationer mellan vuxna, betonar Eva-Maria Eriksson:

Fortsätter i ett år till
– Det har varit många fina samtal och en god och trygg stämning. Vi tog fram förhållningsregler tillsammans och deltagarna har hela tiden kunnat lämna förslag på vad träffarna skulle innehålla.

Med hjälp av ett bidrag på 700 000 kronor från Folkhälsomyndigheten fortsätter nu projektet i ytterligare ett år på samtliga Göteborgs Stads akutboenden, kvinnoboenden och träningsboenden. Innehållet blir ungefär detsamma, fast med några justeringar efter synpunkter från deltagarna.

– Det blir mer om droger och om maskulinitets- och femininitetsideal, alltså föreställningar om hur du ska vara som man eller kvinna. Vi trodde först inte vi skulle gå in på det så mycket, men det blev väldigt centralt, säger Eva-Maria Eriksson.

Hon fortsätter:

– Men vi kommer förstås anpassa innehållet efter dem vi träffar. Om du bor på ett akutboende och har ett aktivt missbruk kan du ha helt andra frågor än om du bor i ett träningsboende och har lämnat missbruket bakom dig.

Personalen får också utbildning
Mot slutet av året kommer de också hålla en utbildning för personalen så att kunskapen lever kvar och samtalen fortsätter även efter att projektet är avslutat.

– Vi vill underlätta för personalen så att de vet var de kan vända sig och hur de kan prata om sexualitet med klienterna. Kärlek, relationer och sex är centrala delar av att vara människa. Det är jätteviktiga frågor att kunna prata om du vill hjälpa en person att komma ut ur ett missbruk, säger Erika Wikström.