Arbetar för att nå utsatta. Varje år delar socialnämnden Centrum ut pengar till verksamheter som verkar för ökad jämlikhet, efterlevnad av mänskliga rättigheter och inkludering av människor som av olika anledningar är utsatta. ”De når målgrupper som vi inte alltid når och har stora tillgångar i form av ideellt engagemang”, säger Ingela Andersson, enhetschef för Samverkan med civilsamhället.

Vid sitt sammanträde den 20 december 2022 beslutade socialnämnden Centrum att fördela 67 866 000 kronor i verksamhetsbidrag till 98 olika verksamheter inom det sociala området i Göteborg 2023.

– Verksamheterna möter socialt utsatta göteborgare och utgör ett viktigt komplement till stadens egna verksamheter. De bidrar inte bara till sina målgrupper utan även till ökad demokrati och delaktighet i staden i stort. Ett vitalt civilsamhälle är ett friskhetstecken för samhället och något som socialnämnden Centrum är mån om att ge sitt stöd till, säger Ingela Andersson.

Gedigen bedömning

Förvaltningen gör en bedömning både utifrån målgruppens behov och vilka andra insatser som finns i samhället. Det görs också en bedömning kring hur väl verksamheten fungerar, förmåga till egenfinansiering samt utrymme i den ekonomiska ram som finns för uppdraget.

– Flertalet verksamheter har fått bidrag även tidigare år, men varje år tillkommer några nya. Ett exempel är Rise – Riksföreningen mot incest och sexuella övergrepp i barndomen – som nu får stöd för att kunna etablera sin verksamhet i Göteborg, säger Ingela Andersson.

Civilsamhället fyller en viktig roll för stadens sociala hållbarhet. De organisationer som får stöd spänner över många områden men har gemensamt att de alla verkar inom det sociala området.

Bidraget spelar en avgörande roll

Några av verksamheterna går runt tack vare bidraget, pengarna går till allt från personalkostnader, kostnad för lokaler och andra driftskostnader.

– För vissa verksamheter är bidraget en förutsättning för att alls kunna driva verksamheten, för andra är det en medfinansiering jämte andra intäktskällor, säger Ingela Andersson.