Se filmen där Janne Josefsson grillas av socialarbetare eller bli en bättre föräldracoach genom att lyssna på seminariet om COPE. 400 socialarbetare har ett dignande bord framför sig när de samlas på Storan i Göteborg på torsdag.

– Det grundläggande syftet är att man lär av varandra, är generös och delar med sig av sina kunskaper, säger Nicholas Singleton på GR.

Det är femte året i rad som Mötesplats IFO anordnas för socialarbetare av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Nickolas Singleton är särskilt nöjd med att arrangemanget blivit en användbar mötesplats där man kan inspirera varandra till nytt tänkande och utbyta erfarenheter. 95 procent av innehållet kommer från de egna verksamheterna.

Stort tryck på platserna

– Tidigare var enda alternativet att åka till Stockholm för att delta på liknande arrangemang, vilket få hade möjlighet till, men så började vi fundera på om vi inte kunde göra något här för många fler, säger Nicholas Singleton.

Trycket på platserna är stort och de skulle kunna vara betydligt fler deltagare, men på GR säger man att inte vill växa sig alltför stor.

– Då är risken stor att det inte blir den mötesplats det är idag, säger han.

Diskuterar medias makt

I år är temat kommunikation och det temat genomsyrar programmet. Särskilt populära inslag i år är en film där journalisten Janne Josefsson diskuterar medias makt med socialarbetare och ett seminarium om COPE – en metod som ska kunna ge verktyg för att stärka föräldraförmågan.

Ett annat seminarium är Ett eldorado för kommunikation. Det handlar om sätt att ge gravt utvecklingsstörda personer möjlighet att påverka sina liv och kunna kommunicera aktivt och spontant.

– Utvärderingar från tidigare år är väldigt positiva, 98-99 procent av deltagarna är mycket nöjda.