300 socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen i hela Göteborgsregionen träffas i Göteborg på torsdag för att berätta om nya arbetssätt och lära av varandra. På ett 20-tal seminarier presenterar de själva projekt och förebyggande verksamhet som gett bra resultat för bland annat ungdomar och deras familjer.

– Man måste inte alltid åka väldigt långt för att få reda på nya erfarenheter, vi har det inom regionen. Och det måste inte vara alldeles häpnadsväckande saker. Vi ska kunna våga visa upp oss och säga ”här har jag nåt som kan vara intressant att titta på, är det någon annan stadsdel eller kommun som vill ha inspiration så få ni det här”, säger Lena Säljö, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Biskopsgården.

Goda exempel på förebyggande arbete

Under Mötesplats IFO som hålls på Valand på torsdag presenteras ett 20-tal projekt och olika arbetssätt som gett bra resultat.

Projektet ”Egenkraft” i Biskopsgården är ett av dem. Där jobbar en grupp på fem personer i Norra Biskopsgården med så kallade hemmaplanslösningar.

– Vi ska hitta lösningar för ungdomar som vistats på institution och ska komma hem igen. Vi har under året jobbat med ett 30-tal ungdomar och deras familjer. Ungdomarna ska få en så bra hemgång som det bara går. Det handlar om att stödja föräldrarna och nätverket runt omkring, säger Christer Jonasson, samordnare för projekt Egenkraft.

Tidiga samtal vid första brottet

På torsdag berättar han också lite om så kallade bekymringssamtal, en metod som provats med framgång i Norge.

– Vi träffar ungdomar som begått sitt första polisanmälda brott, och deras familjer. Bekymringssamtal handlar om att vi är bekymrade för att det här har hänt. Vi pratar om hur det kändes att bli tagen i en affär, det handlar oftast om snatteri, och om hur det kändes för föräldrarna att få ett samtal från polisen. Samtalet med oss upplevs lite obehagligt till en början, men både ungdomarna och deras föräldrar har tyckt att det varit skönt att få berätta och gått stärkta härifrån. Och det är väldigt få som vi behövt träffa mer än en gång.

Konsekvensprogram för unga killar

– Vi har också ett konsekvensprogram för pojkar som kommit lite längre i sin kriminella karriär, många av dem har ett LVU-yttrande från socialtjänsten via Länsrätten.
Där jobbar vi ihop med polis, räddningstjänst, KRIS – Kriminellas revansch i samhället, fältgruppen i stadsdelen och en ungdomsåklagare.

– De träffar killarna och gör något aktivt, som att prova på rökdykning med räddningstjänsten i Torslanda. Killarna träffar dem också i gruppsamtal som exempelvis kan handla om vilka val man gör i livet och vad de valen för med sig, säger Christer Jonasson.

Tjejgrupper i Gunnared

Ett annan lyckad verksamhet berättar Ulla Carlsson om. Hon är enhetschef för individ- och familjeomsorgen i Gunnared. Där handleder personal från socialkontoret tjejer som går i trean på Angeredsgymnasiet.

De väljer att som specialarbete leda tjejgrupper med flickor som går i åttan på Vättleskolan i Gunnared. Något som Ulla Carlsson tycker fungerat väldigt bra.

– En gång i veckan brukar de träffas och diskutera alla möjliga frågeställningar. Vi har förslag till programpunkter som kan funka som uppslag, men de äldre tjejerna brukar frågar de yngre vad de vill snacka om, det är ingen låst form. Det kan handla om regler och vad man får och inte får när man går ut, hur man sminkar sig, klädkoder, vad man signalerar med det, en del om sex och samlevnad, allt mellan himmel och jord.

Viktiga förebilder för de yngre

– Alla tjänar på det här, ingen går ut och gör en stor insats för någon annan utan både de yngre och de äldre tycker att de haft väldigt stor nytta av detta, man gör det för att man har glädje och nytta av det själv, var och en på sitt vis.

-Tjejerna i åttan får inspiration, de ser att det går att lyckas att läsa vidare efter grundskolan. Gymnasietjejerna blir lite av förebilder. Och de som tar sig an de här uppdragen är trygga och lugna och vet sitt värde, berättar Ulla Carlsson.

Årligt återkommande mötesplats

Det är andra gången Mötesplats IFO ordnas gemensamt i hela Göteborgsregionen, första gången var i fjol.

Förutom seminarier blir det också föreläsningar, teater och några utställningar, bland annat om drogfrågor, könsstympning och flickor i patriarkala miljöer.

Förhoppningen är att träffen ska bli årligt återkommande. Idén har också fått efterföljare inom till exempel äldreomsorgen och handikappomsorgen.

– Många som sliter i vardagen tycker att det kan vara väldigt motigt. Det är ett svårt arbete och man får väldigt lite uppskattning för det. Vi gör bra saker också, vi sysslar inte bara med att omhänderta barn! säger Torbjörn Johansson, chef på individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Centrum och en av initiativtagarna till Mötesplats IFO.

6E04.jpgFotnot:
GR – Göteborgsregionen är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans 860.000 invånare.