Michael Leng: ”Ett jobb man mår bra av”. Socialstyrelsen har tagit hjälp av Göteborgs kommunala assistans för att ta fram ett nytt utbildningsprogram. ”Vi bidrar med våra erfarenheter, bland annat vid introduktion av ny personal”, säger Kerstin Almgren, verksamhetschef inom personlig assistans.

Kerstin Almgren, verksamhetschef inom personlig assistans.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett digitalt utbildnings- och kunskapsmaterial om personlig assistans som är till för personal, assistansanvändare och anhöriga.

Som ett led i det arbetet har Socialstyrelsen tagit hjälp av Göteborgs kommunala assistans för att få deras syn och erfarenheter på ämnet.

Ständig utmaning säkra kompetensen

Att kunna säkra kompetensnivån är en ständig utmaning men tack vare att verksamheten nu finns samlad i förvaltningen för funktionsstöd är förutsättningarna bättre.

– Vi har tankar och visioner som vi vill förverkliga och eftersom vi har en större volym idag är möjligheterna större, säger Kerstin Almgren.

Fick ekonomisk trygghet och stabilitet

Michael Leng, 44, är en av förvaltningens 350 personliga assistenter. När han av en slump halkade in på assistansyrket för tio år sedan förändrade det hans tillvaro. Från perioder av studier varvat med arbetslöshet till ekonomisk trygghet och stabilitet.

– Jag fick den kontinuitet i mitt liv som jag behövde.

Michael Leng märkte att han passade för jobbet, han beskriver sig själv som bra på att ta folk, diplomatisk och lugn. Så småningom utbildade han sig till stödassistent på betald arbetstid.

– Det blev ett positivt kvitto, jag kände att mina chefer trodde på mig och ville satsa på mig.

När det gäller introduktion av ny personal menar han att kunskapsnivån om vad yrket innebär är för låg, att många tror att det är ett arbete som vem som helst kan ta.

– Många förstår inte vad jobbet handlar om – och hur mycket vi får tillbaka. Vi är till för dem som precis som alla andra vill leva ett bra liv och göra roliga saker men som behöver vår hjälp och stöd för att klara det, säger han.

Ett jobb som gör skillnad

Nästa mål i livet för Michael Leng är att ta körkort, efter det kanske han väljer att gå vidare inom samma sfär men med andra sysslor. En tanke är att satsa på att bli chaufför inom färdtjänsten. Men fram till dess fortsätter han som personlig assistent.

– Det är ett jobb man mår bra av, att få göra skillnad och följa livet i dess olika skeenden.