Äldre personer är nöjda med sitt äldreboende och sin hemtjänst i stort. Det visar Socialstyrelsens undersökning om de äldres egna upplevelser om vården och omsorgen 2010. Äldreboendena i Göteborg Södra Skärgården rankas trea i landet, medan Backa kommer sist i rankingen över hemtjänsten.

För andra gången gör Socialstyrelsen en undersökning och som helhet har siffrorna över nöjdheten gått upp något sedan 2008.

Socialstyrelsens undersökning baseras på närmare 144 000 postenkäter som skickats ut till landets kommuner. Drygt 86 000 har gått till äldre personer som har hemtjänst och där har sju av tio svarat.

Även över 57 000 personer som bor i äldreboenden har fått enkäten och där har sex av tio svarat. Eftersom många av de äldre själva inte kunnat svara på grund av nedsatt hälsa, har i vissa fall anhöriga fått ge uttryck för deras åsikt.

Backa fick index 62 av 100 – blev sämst i landet

Undersökningen visar bland annat att de äldre är nöjda med hemtjänsten som helhet och de flesta är mycket nöjda med tryggheten i hemmet och personalens bemötande.

Skalan på nöjdhet är mellan 1 och 100 och här hamnar hemtjänsten i stadsdelen Backa på 62, vilket ger en sista plats i rankinglistan.

Södra Skärgården i topp bland äldreboenden

Äldre som bor i äldreboende är i stort nöjda, framför allt med vårdinsatserna. De känner sig trygga, men saknar till viss del aktiviteter och social samvaro.

Äldreboendena i Göteborg Södra Skärgården rankas trea i landet, efter Bjurholm och Mora, med ett index på 82 av 100.

På Socialstyrelsens webbplats finns förutom rapporten även möjlighet att ta del av kvalitetsfaktorer på kommunnivå, både för hemtjänst och äldreboende.