- Det är som att spela rysk roulette, där var fjärde kula är skarp.Så beskriver överläkaren i psykiatri och experten på ecstasy, Mats Humble, användningen av drogen.

754_27.jpgMats Humble har i över tio år följt den internationella forskningen kring ecstasy. Fram till slutet av 90-talet hävdade många forskare att man visserligen kunde konstatera bestående hjärnskador på försöksdjur som fått drogen men att man därmed inte kunde dra slutsatsen att samma gällde för människor.
– Idag finns det starka bevis för att även människor får dessa skador. Många ungdomar använder i dag ecstasy i doser som ger bestående skador på serotoninsystemet i hjärnan.

”Man blir fördummad”

Ecstasy frigör stora mängder serotonin, en signalsubstans med avgörande betydelse för sinnestämning, ångest, aggressivitet, kroppstemperatur etc. Efter en tids användning sker ofta en utbränning av serotoninsystemet och drogen mister i effekt. Riskerna med ecstasy ökar ju längre tid man använder drogen, om man tar flera piller samma kväll, är kvinna och om man kombinerar med alkohol. Forskning visar att minst 25 procent av dem som använder ecstasy upprepade gånger får hjärnskador med följden att deras förmåga till inlärning och minne minskar med i genomsnitt en fjärdedel.

– Man blir helt enkelt fördummad, säger Mats Humble. Tidigare har vi vetat att man kan hamna i kroniska depressions- och ångesttillstånd men senare års forskningsresultat visar alltså att skadorna är mer omfattande än så.

Lömsk drog

Ecstasy är, enligt Mats Humble, den mest lömska av de droger som ungdomar använder i dag, främst på grund av att den kan ge kvarstående hjärnskador.
Vi har hittills haft ett fåtal ecstasyrelaterade dödsfall i Sverige, men missbruket ökar. Man vet inte i förväg vilka som ”tål” drogen bättre än andra. Dödsfallen beror på att ecstasy kan orsaka en sjuklig förhöjning av kroppstemperaturen där alla organ överhettas och muskler och annan vävnad ”löses upp”. Det finns exempel på ecstasymissbrukare som blivit rullstolsbundna efter att muskulaturen förtvinat. En annan dödsorsak är att drogen kan leda till onormal törst varpå personen dricker så stora mängder vatten att blodet lakas ur på salt.

Självmordstankar vanliga

Psykiska besvär som panikångest, depressioner, självmordstankar och aggressionsutbrott är vanliga efter ecstasymissbruk. ”Fördumningen” gör att personer får svårare att tillgodogöra sig terapi, och eftersom serotoninsystemet är skadat fungerar inte heller antidepressiva medel effektivt. Patienterna kan alltså fastna i ett kroniskt dåligt mående. Men Mats Humble vill ändå ge de som använt ecstasy hopp.

– Om man låter bli ecstasy och andra droger får hjärnan en chans att återhämta sig. Ät extra vitaminer och mineraler och lev sunt i övrigt. Prata om de psykiska problemen med någon inom narkomanvården eller psykiatrin.