För den som har ett lindrigt intellektuellt funktionshinder är dörren till den vanliga arbetsmarknaden oftast stängd. Fyra stadsdelar i nordost samarbetar sedan i höstas för att hjälpa dessa personer att via praktikplatser få in en fot på företag och andra arbetsplatser.

Projektet går under namnet Språnget och det beskriver rätt väl vad saken gäller. Det krävs en rejäl ansats för att ta sig över klyftan mellan den dagliga verksamhet som funktionshindrade har rätt till enligt lag och den ordinarie arbetsmarknaden.

Tuffare arbetsliv idag

– För femton år sedan hade de flesta i den här gruppen haft en vanlig anställning. Idag är arbetslivet mycket tuffare. Man måste vara på ett visst sätt för att passa in, säger Åsa Almberg, projektledare för Språnget.

Det är Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön och Gunnared som gått samman för att hjälpa handikappade i den här kategorin till större självförtroende och livskvalitet.

– Det handlar om personer med en lättare utvecklingsstörning eller med autismliknande diagnoser som Aspergers symdrom. Många av dem identifierar inte sig själva med gruppen intellektuellt funktionshindrade, säger Åsa Almberg.

Elva personer ute på praktik

Ett 20-tal personer deltar för närvarande i Språnget, av dessa är elva just nu ute på sina praktikplatser. Det handlar om jobb i allt från mataffärer och grönsaksgrossister till idrottshallar och äldreboenden. En person praktiserar på en radiostation.

– Vi utgår väldigt mycket från vad personen själv vill jobba med, samtidigt som vi försöker se till att arbetsuppgifterna inte blir svårare än vad den funktionshindrade klarar av.
Varje praktikant har en coach, som i början är med ute på arbetsplatsen, för att hjälpa honom eller henne att komma in i arbetsuppgifterna och det i sociala sammanhanget.

– Även senare gör vi uppföljande besök varje eller varannan vecka, säger Åsa Almberg.
Att få tag i arbetsgivare som är villiga att upplåta en praktikplats åt en funktionshindrad är inte helt lätt, även om de allra flesta har en positiv grundinställning när Språnget-personalen tar kontakt.

– Vi är ju inte ensamma om att ragga praktikplatser, konstaterar Åsa Almberg.

Andra villkor för riktig anställning

De arbetsgivare som ställt upp har i de allra flesta fall varit mycket nöjda. Praktiken innebär ingen lönekostnad för arbetsgivaren, praktikanten får samma ersättning som gäller i den dagliga verksamhet som anordnas i stadsdelarna.

Men om praktiken ska övergå till en riktig anställning förändras de ekonomiska villkoren totalt, både för företaget och den anställde.

– Det blir i så fall arbetsförmedlingen som får göra en individuell bedömning av hur stort lönebidrag som skall utgå för just den individen, säger Åsa Almberg.

Än så länge är det bara en av de tjugo funktionshindrade som kommit så långt att en eventuell anställning utreds.

– En skillnad för den funktionshindrade är exempelvis att han eller hon som anställd drabbas av karensdagarna i sjukförsäkringen. Det är viktigt att känna till om det gäller en person som ofta måste vara borta på grund av sjukdom.