Morgan Andersson.

Forskning och kunskapsutbyte. Hallå där, Morgan Andersson, arkitekt och utvecklingsledare på lokalförvaltningen! Du ska kombinera ditt arbete med särskilda boendeformer för äldre med att vara adjungerad professor på Chalmers. Vad innebär det?

– En adjungerad professur är en typ av professorstjänst där du står med fötterna i praktiken men lägger en viss tid på akademin. I mitt fall innebär det att min arbetsgivare lokalförvaltningen kommer att stå för hela min lön men att jag arbetar 20 procent av min arbetstid på Chalmers med forskning och undervisning.

Vad kommer samarbetet att innebära?
– För oss på lokalförvaltningen innebär det att vi får tillgång till forskarmiljön: nätverk, databaser, projekt och forskargrupper. Vi kommer i kontakt med den allra senaste forskningen och det kommer gagna utformningen av framtida äldreboenden. På Chalmers kommer jag kunna dela med mig av min yrkeserfarenhet inom fastighetsområdet till kollegor och studenter. Det här samarbetet innebär att vi får kunskap och ger kunskap.

 Hur arbetar du med på lokalförvaltningen?
– Jag är arkitekt och jobbar som utvecklingsledare med fastigheters funktion i relation till brukarnas behov. Det gäller både äldre och andra grupper som har särskilt boende enlighet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Och vad kommer din forskning att handla om?
– Boende för äldre i förhållande till olika aspekter av åldrandet.

Hur kommer framtidens äldreboenden att se ut?
– Dagens äldreboende ser annorlunda ut mot när jag började arbeta inom äldrepsykiatrin 1984. Men det är ingen dramatisk skillnad i byggnadernas grundläggande struktur. Det skiftet tror jag kommer framöver. Det händer mycket just nu och det är många faktorer som påverkar.

– Det blir allt vanligare att äldre bor kvar hemma och vi ser andra former av boenden, som till exempel trygghetsboende. De privata aktörerna blir fler och fler, vilket i den bästa av världar gör att vi får mer att välja på. Men om man ska peka på en stor faktor där det finns mycket att göra, även om det redan görs en del, är det livskvalité för de äldre på boendena. Även för de som är riktigt sjuka.