Stadsbiblioteket vid Götaplatsen får Göteborgs Tillgänglighetspris 2001. Priset delas i år ut för första gången och ska premiera insatser som förbättrar tillgängligheten för människor med funktionshinder i Göteborg. Det har instiftats av Göteborgs kommunstyrelse på initiativ av Göteborgs Handikappsråd.

Stadsbiblioteket vid Götaplatsen får priset för ett nydanande och föredömligt tillgänglighetsarbete.

Redan i början av 90-talet startade biblioteket arbetet med att göra verksamheten tillgänglig för så många besökare som möjligt. Den fysiska tillgängligheten är mycket god både i den yttre och inre miljön. Enligt juryns motivering är ledstråk, rymliga hissar utrustade med punktskrift och syntetiskt tal samt genomtänkt placering av bokhyllor några exempel på den konsekvent genomförda tillgängligheten i biblioteket.

Biblioteket har också gjort en rad insatser för att göra bland annat böcker och tidskrifter tillgängliga för alla. Läs- och skrivstugan är exempel på helt nya idéer som dessutom har spridits till tolv andra bibliotek i regionen och även fått efterföljare på andra håll i landet. Stadsbiblioteket arbetar även vidare med att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.

Göteborgs Handikappridklubb får hedersomnämnande

Juryn för Göteborgs Tillgänglighetspris, som består av representanter för Svensk Handel, Göteborgs Handikappråd, Universitetet, Chalmers, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ger också Göteborgs Handikappridklubb hedersomnämnande för de insatser klubben gjort för att barn, unga och äldre med funktionshinder får möjlighet att utöva ridsport. Priset och hedersomnämnandet delas ut i Konserthuset 18 december.

Läs mer om priset till Stadsbiblioteket i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 8 december.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)