Tvåa i Sverige. Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda har en aktiv dialog med de boende i stadsdelen som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd och service. Nu belönas stadsdelens arbete med andrapriset för ”Bästa LSS-kommun”.

– Det är väldigt roligt att få uppmärksamhet för det som stadsdelen och staden lägger mycket arbete på varje dag, säger Elinor Bylund, sektorchef för individ-och familjeomsorg samt funktionshinder i Örgryte-Härlanda.

Priset som ”Bästa LSS-Kommun” går till kommuner värda att uppmärksammas för sitt positiva arbete med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktonshindrade.
I juryns motivering nämns bland annat stadsdelsförvaltningens aktiva arbete med brukarrevisioner, vars uppgift är att granska hur brukare upplever att de blir bemötta. De tar även reda på i vilken grad man upplever delaktighet i verksamhetens utformning.

Får nya perspektiv
Elinor Bylund berättar att samarbetet med brukarrevisioner bygger på en utarbetad metod och varit en medveten inriktning under flera år.
7588_2.jpg

– När man jobbar med funktionshinder är det viktigt att ha en dialog. Revisionerna är oerhört kunniga och har ofta egen erfarenhet som bidrar med nya och nyttiga perspektiv att jobba vidare med för att förbättra för brukarna.

Dialogen återfinns som ett centralt arbetsverktyg även i funktionshinderrådet. Det fungerar som ett forum för information och utbyte av erfarenheter mellan förvaltning, nämnd och brukarorganisationer.

– Där tar vi upp olika teman och aktuella frågor. En återkommande punkt är tillgänglighet ur ett brett perspektiv.

På frågan om vad som är krävs för att bli bra på att arbeta med LSS svarar Elinor Bylund ”utveckling”.

– Vårt jobb är nära knutet till människors behov. Levnadsförhållanden förändras ständigt och lagen är relativ ny. Arbetet med LSS innebär att vara i ständig utveckling, säger hon.