Män lever inte lika länge som kvinnor och saknar dessutom ofta nätverk där de på allvar kan diskutera sin hälsa och oro. Därför anordnar stadsläkaren Per Haglind ett seminarium för allmänheten om mäns hälsa och sjukdomar.

”Allt män skulle vilja veta om hälsa och sjukdomar, men varit för skraja att fråga om”. Så kan man, för att travestera Woody Allen, beskriva det seminarium som stadsläkare Per Haglind tagit initiativ till. Bakgrunden är två bekymmersamma omständigheter.

Män dör tidigare

– För det första är mäns medellivslängd i snitt tre år kortare än kvinnors, i vissa stadsdelar i Göteborg skiljer det så mycket som åtta år. Bara det är en stor anledning till att mer aktivt diskutera mäns hälsa, säger Per Haglind.

– För det andra har män ofta många frågor kring sin hälsa, men vågar inte diskutera dem i sina nätverk på samma sätt som kvinnor, som är mer vana att vara öppna med sin oro, säger Per Haglind.

Forskningsrön och tips

Tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, miljöförvaltningen och rotaryklubbar i Göteborg anordnar han därför ett seminarium där specialister redogör för läkekonstens senaste rön om prostatasjukdomar, erektionsbekymmer, bukomfång, högt blodtryck med mera. Tips kommer också att ges om bra mat och hur man slutar röka.

– Dessutom kan man, medan man minglar, kontrollera både blodtryck och kolesterolvärde med hjälp av sjuksköterskor och Apoteket, säger Per Haglind.

Överskott blir bistånd

Seminariet är öppet för allmänheten och kostar vid föranmälan 200 kronor, inklusive förtäring. Man kan även betala 100 kronor vid entrén, men då ingår ingen förtäring.

Hela överskottet går till det biståndsprojekt som rotaryklubbar i västra Sverige sedan flera år bedriver i ett jordbruksområde tio mil nordost om Mumbai (Bombay) i Indien.

Fotnot:
Seminariet äger rum i Göteborgs universitets aula tisdagen 27 mars kl 17.30.
För mer info kontakta Per Haglind: per.haglind@miljo.goteborg.se