Digital frågestund 22 mars. Har du en fråga till politikerna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden? Då kan du passa på att ställa den på en digital frågestund den 22 mars. Du behöver anmäla dig senast den 21 mars.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ordnar en 30 minuter lång digital frågestund den 22 mars klockan 14.30. Frågestunden hålls via Teams. Det går att ställa frågor som rör nämndens ansvarsområden eller som gäller ärenden som nämnden ska ta beslut om på sitt möte.

Nämnden ansvarar för hemtjänst, vård- och omsorgsboenden och kommunal hälso- och sjukvård. Den har också ansvar för hälsofrämjande insatser, dagverksamhet för äldre, hjälp i hemmet och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående.

Det är inte tillåtet att ta upp specifika ärenden som rör individer eller röja dina egna eller andras uppgifter som omfattas av sekretess.