Digital frågestund 26 april. Har du en fråga till politikerna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden? Då kan du passa på att ställa den på en digital frågestund den 26 april. Du behöver anmäla dig senast den 25 april

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ordnar en 30 minuter lång digital frågestund den 26 april klockan 14.30. Frågestunden hålls via Teams. Det går att ställa frågor som rör nämndens ansvarsområden eller som gäller ärenden som nämnden ska ta beslut om på sitt möte.

Nämnden ansvarar för hemtjänst, vård- och omsorgsboenden och kommunal hälso- och sjukvård. Den har också ansvar för hälsofrämjande insatser, dagverksamhet för äldre, hjälp i hemmet och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående.

Det är inte tillåtet att ta upp specifika ärenden som rör individer eller röja dina egna eller andras uppgifter som omfattas av sekretess.

Så här anmäler du dig

Om du vill vara med på den digitala frågestunden så behöver du anmäla dig senast den 25 april klockan 12.00. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till namndsekreterare@aldrevardomsorg.goteborg.se