Hammarkullens vårdcentral som skulle stängt den siste maj får en tillfällig frist över sommaren. Men den siste augusti stänger vårdcentralen för gott. ”Vi behöver bygga om de nya lokalerna i Hjällbo och vi hinner inte klart före sommaren helt enkelt”, säger primärvårdsdirektör Bo Rangmar.

Den sista tidens ockupationer har inte rubbat Västra Götalandsregionens beslut att stänga vårdcentralen. Under sommaren kommer verksamheten i Hammarkullen att flyttas över till Hjällbo.

Hela flytten ska vara klar den siste augusti.

Tillsvidareanställda flyttar med

– Det är ju ganska många som bor i Hammarkullen och vi kan inte stänga helt. Några patienter kommer kunna gå kvar i Hammarkullen över sommaren, andra får gå till vårdcentralen i Hjällbo, säger Bo Rangmar.

Den tillsvidareanställda personalen i Hammarkullen kommer att kunna flytta med till Hjällbo enligt Bo Rangmar.

Primärvården för Hjällbo- och Hammarkulleborna ska nu bedrivas med ungefär samma personalstyrka men på mindre lokalytor. Detta för att spara hyrespengar och ge samordningsvinster.