Ny webbsida visar vägen. Genom en lättillgänglig hemsida och utökat samarbete har Göteborgs Stad flyttat fram sina positioner i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Insatserna har i efterhand stötts med tolv miljoner från Socialstyrelsen.

Att så tidigt som möjligt identifiera barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa, och erbjuda dem och deras föräldrar stöd, är en utmaning som ställer stora krav på samarbete mellan socialtjänst, skola och sjukvård.

För att stimulera kommuner och landsting i det svåra arbetet erbjuder Socialstyrelsen ekonomiskt stöd under femårsperioden 2012 till 2016.

– Det här kommer verkligen att kunna göra skillnad för vårt arbete medbarn och unga i staden, säger Elinor Bylund som är sektorschef för individ- och familjeomsorg i Örgryte/Härlanda.

Gemensamt ansvar
Regeringens målsättning med de så kallade prestationspengarna är att de ska leda till långsiktighet och gemensamt ansvarstagande.

Konkret har det i inledningsskedet inneburit förväntningar på kommunerna om att erbjuda en webbsida för barn och unga där man när som helst kan söka information och hjälp. Samtidigt kräver Socialstyrelsen upparbetade samarbetsformer som stärker skyddsnätet i kommuner och landsting.

Göteborg har redan fått två utbetalningar om sex miljoner kronor som bevis för att man är på rätt väg.

Hjälp så tidigt som möjligt
– Utöver att webbsidan etablerats, och under året ska utvecklas ytterligare, har vi bildat en styrgrupp för arbetet med barn och unga. Där sitter chefer från en rad sektorer: skola, förskola, utbildning, elevhälsa, kultur och fritid, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, säger Annica Eriksson som är planeringsledare på stadsledningskontoret.

Styrgruppens överblick ska säkerställa att de barn och unga som behöver hjälp också får den – och helst så tidigt som möjligt.

– Det är mycket fokus på så kallade ”samordnade individuella planer” – alltså hur vi upprättar dokument för att säkra att de barn och unga som det handlar om får det stöd de behöver från olika vårdgivare, säger Elinor Bylund.

Regionalt samarbete
Vid sidan av stadens egen styrgrupp pågår sedan flera år ett övergripande samarbete genom Västbus, riktlinjer som är ett samarbetsavtal på regionnivå mellan kommuner och landsting med tre huvudaktörer: socialtjänsten, skolan och sjukvården.

– Hade inte samarbetet i Västbus funnits på plats hade vi aldrig kommit ifråga för Socialstyrelsens pengar, säger Elinor Bylund som själv är ordförande i en av Västbus delregionala styrgrupper. Hon fortsätter:
– Vi har kanske inte alltid varit så bra på att ta tillvara Västbus samverkansmöjligheter förut – men nu ska det stå klart för alla att när någon professionell uppmärksammar att ett barn behöver stöd från flera vårdgivare – då är man skyldig att samarbeta.