Allt fler unga kvinnor anmäler våldtäkter i Göteborg. Av de våldtäkter som polisanmäldes förra året gick 22 vidare till Stödcentrum för unga brottsoffer, eftersom offret var under 23 år. Motsvarande siffra 2005 var 13. Nu har stödcentrat tagit initiativ till ett rådslag på torsdag den 25 januari för att få en klarare bild av läget.

– Vi märkte i höstas att under en kort period fick vi ovanligt många besök som handlade om våldtäkter och andra sexualbrott, säger Torgny Sjögren på Stödcentrum för unga brottsoffer.

Ny lag förklarar inte ökningen

Den bilden bekräftades av kollegor på till exempel ungdomsmottagningar.

– Samtidigt rapporterades det mycket i media om våldtäkter. Man kan fråga sig om det verkligen begås fler våldtäkter eller om siffrorna speglar en större benägenhet att anmäla till polisen, säger Torgny Sjögren.

En teori har varit att lagändringen förra året, där brottsrubriceringen sexuellt utnyttjande av barn under 15 år likställdes med våldtäkt, nu har gett utslag i ökat antal anmälda våldtäkter.

– Men så är det inte, den lagändringen kan inte förklara ökningen, säger Torgny Sjögren.

Våldtäkter mot pojkar vanligare än man tror

Han och kollegorna på stödcentrat tyckte att det var läge för ett rådslag i Göteborg, för att utbyta kunskap om hur vanligt förekommande sexualbrotten är, i vilka åldrar, och hur bilden av gruppvåldtäkter, överfalls- respektive våldtäkter i hemmet ser ut.

– Vi behöver få fram mer kunskap av alla som i sitt jobb möter de här tjejerna – och killarna. Våldtäkter mot pojkar och unga män förekommer oftare än man tror, säger Torgny Sjögren.

Frågor som kommer att tas upp under rådslaget är hur hjälpen för sexualbrottsoffer ser ut, om samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer fungerar bra eller om det behöver förbättras.

Stockholm har särskild mottagning

I Stockholm finns en speciell mottagning för unga våldtäktsoffer.

– Vi vet att den haft ganska många besökare under den korta tid den varit öppen. Så frågan om det behövs något liknande i Göteborg kommer säkert upp under dagen, säger Torgny Sjögren.

Ett 30-tal personer från socialtjänst, sjukvård, skola och ideella föreningar har anmält sig till rådslaget, som arrangeras av Nätverkslaget i Centrum och hålls på Ullevis konferenscenter.

– Vi har bjudit in polis, åklagare och domare också. Tyvärr har vi än så länge inte fått några anmälda från dem. Men det här är ett första steg, kanske kan vi som ett andra steg ordna ett rådslag specifikt för folk från rättsväsendet, funderar Torgny Sjögren.