Göteborg behöver en akutmottagning för våldtagna kvinnor – och män. Det anser de som arbetar på Stödcentrum för unga brottsoffer. Efter att ha hört de drabbades berättelser och även själva upplevt hur efterspelet kan fungera bedömer de att behovet är stort.

Sedan Stödcentrum för unga brottsoffer startade sin verksamhet för snart fem år sedan har de tagit emot ungefär 200 ungdomar om året. Dessutom har de i flera fall kontakt med brottsoffrens föräldrar, syskon, pojk- och flickvänner och kompisar.

Bemötande av våldtagna

Av de utsatta ungdomar som kommer till Stödcentrum för unga brottsoffer har drygt 40 procent blivit misshandlade. Gruppen som råkat ut för våldtäkt är betydligt mindre. Men Torgny Sjögren, stödcentrats samordnare, säger att det ändå är här han ser ett tydligt behov.

− Vi har länge haft en intern diskussion kring hur samhället hanterar våldtagna tjejer och killar som väljer att berätta, till exempel för kvinnojourer, polis och sjukvård. Hur blir de bemötta? Hur går det till att säkra bevis för framtida rättsprocesser?, säger han och fortsätter:

− Vi har förstått att det här hanteras väldigt olika och att det finns luckor i kunskapen om hur det bör gå till. Det gäller förstås även oss som jobbar här på Stödcentrum.

Förebild i Stockholm

Förslaget till förbättring handlar om att göra som i Stockholm. Där finns en särskild akutmottagning för våldtagna kvinnor, som trots namnet även riktar sig till män.

− I Göteborg verkar det inte ens finnas någon som vet vart en man ska vända sig om han har blivit våldtagen. Så vitt vi vet händer det inte så ofta, men det händer, konstaterar Torgny Sjögren.

Öppet dygnet runt

Akutmottagningen för våldtagna kvinnor i Stockholm ligger på Södersjukhuset och har öppet dygnet runt. De har specialutbildad personal och tydliga rutiner för hur bevis kan säkras.

− De vet vad som behöver göras för att säkerställa bevis och spara fynd. Åtgärder som inte längre går att vidta när den som utsatts har stått fem timmar i duschen, säger Torgny Sjögren.

Vill inte ”kasta skit”

Han är noga med att lyfta fram att det inte handlar om att ”kasta skit på någon” som redan arbetar inom det här området. Utan om att det helt enkelt är något som fattas.

− Hur organisationen av en sådan här verksamhet skulle se ut har inte så stor betydelse. Det viktiga är att den kommer till stånd, säger han.