”Framtidsjobb som ger ovärderlig kompetens”. Prognoser visar att Göteborgs Stad kommer att behöva anställa 600 undersköterskor nästa år. Just nu pågår ett omfattande rekryteringsarbete för att locka fler till arbete inom vård och omsorg, på både kort och lång sikt. Vikariebrist inför den kommande sommaren kräver också nya lösningar – i stadsdelen Norra Hisingen samarbetar fem äldreboenden för att rekrytera sommarpersonal.

Den 27 mars svarar yrkesambassadör Andreas Peterson på frågor på inspirations- och rekryteringsmässan på Dahlheimers hus. Det är drop-in och mässan är öppen för alla.

–  Att ta hand om andra ger en ovärderlig kompetens. Både i livet och på arbetsmarknaden. I en utveckling mot ett allt större tjänstesamhälle måste du kunna hantera och relatera till andra. Jobb inom vård och omsorg innehåller dessutom karriärmöjligheter och kan vara bra betalt, berättar Andreas Peterson.

Han arbetar som enhetschef på Bäckebols äldreboende i stadsdelen Norra Hisingen, och han är också yrkesambassadör. Det innebär att han åker på mässor, yrkesdagar på skolor och liknande för att berätta att vård- och omsorg är en framtidsbransch.

600 undersköterskor behövs nästa år
Prognoser visar att Göteborgs Stad nästa år kommer att behöva 600 fler undersköterskor. Siffrorna vittnar om bristen på vård- och omsorgspersonal rent allmänt, en brist som också avspeglar sig på rekryteringen av semestervikarier inom äldreomsorg och funktionshinder.

– Behovet är jättestort och vi måste arbeta på många olika sätt för att fylla alla platser, säger Anneli Snis, sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.

– Vi vill ändra bilden av yrkena i den här branschen. Relationsskapande arbetsuppgifter, mötet med andra människor och att verkligen kunna göra skillnad varje dag är ett väldigt tillfredsställande arbete – och det vill vi förmedla, fortsätter Anneli Snis.

Det handlar bland annat om marknadsföring på biografer, riktlinjer för en bra arbetsplats där anställda vill stanna kvar och om att göra arbete inom vård- och omsorg attraktivt.

Samarbete för rekrytering av semesterpersonal
Att göra vård- och omsorgsjobben attraktiva är ett långsiktigt projekt men sommarens vikariebrist kräver även snabba och nya lösningar. På Bäckebols äldreboende har man löst situationen genom ett samarbete med de fem andra äldreboenden inom stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen.

Anneli Snis, sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.

I stället för att enhetscheferna gör mängder av jobbintervjuer varje vår har en person fått i uppgift att under några månader arbeta heltid med att rekrytera semesterpersonal till stadsdelens samtliga äldreboenden.

– Att rekrytera tar enormt mycket tid. Många gånger behöver vi intervjua tre gånger så många som i slutändan bli anställda. Med en person som håller i det blir det effektivare och bättre rekryteringar. Arbetet görs av vår undersköterska Azra Masic och då hon arbetar i verksamheten i vanliga fall och vet hon vad som krävs för jobbet, säger Andreas Peterson.

Han berättar att arbetet med semestervikarier egentligen pågår hela tiden. Genom att ta hand om den personal som redan finns och se till att semestervikarier och praktikanter trivs och vill komma tillbaka fylls en del av somrarnas vikariat.

Inspirationsmässa med chans till jobbsök
Den 27 mars ska Andreas Peterson ta på sig sina ambassadörskläder och svara på frågor vid en inspirations- och rekryteringsmässa på Dahlheimers hus. Där finns kommer det finnas rekryterare från Göteborgs alla stadsdelar, social resursförvaltning och kommunala Tre Stiftelser och möjligheter att söka jobb på plats.

– Jag märker att unga människor i större utsträckning söker sig till meningsfulla jobb där man kan göra skillnad. Det är hoppfullt. Hur vi tar hand om dem som befinner sig i livets sista del berättar något om oss som människor, säger Andreas Peterson.