Utökade telefontider. Göteborgs Stads tre behandlingsgrupper för personer med drogproblem blir en. Efter årsskiftet öppnar den nya mottagningen på Första Långgatan mellan Järntorget och Masthuggstorget. ”Lokalen är lättillgänglig och vi hoppas kunna korta väntetiderna när vi nu får ett större gemensamt mottagande”, säger enhetschef Susanne Björneloo.

Susanne Björneloo är enhetschef på Behandlingsgruppen för drogproblem. Nasser Zand,  socionom och Martina Nyström, arbetsspecialist, ska också arbeta på den nya mottagningen på Första Långgatan.

I dag finns tre behandlingsgrupper för drogproblem i Göteborgs Stad: Centrum-väster, Hisingen och Nordost. Hit kan personer med drogproblem eller deras anhöriga vända sig för att få hjälp. Nu samlas all verksamhet på Första Långgatan.

Behandlingsgruppen för drogproblem, som mottagningen heter, får totalt 19 medarbetare, varav de allra flesta är socionomer.

– En fördel, förutom att vi tror vi kan korta väntetiderna, är att både klienter och professionella inom till exempel socialtjänsten slipper tänka på geografisk uppdelning. Nu kontaktar man oss på ett nummer, säger Susanna Björneloo.

Är en lågtröskelverksamhet

Telefontiderna utökas från en timme per dag hos respektive behandlingsgrupp till tre timmar varje dag: Måndag–torsdag klockan 13–16 och fredagar klockan 8.30–11.30.

Hos Behandlingsgruppen för drogproblem kan klienter och anhöriga få enskilda samtal, par- och familjesamtal, krissamtal, information om narkotika samt återfallsprevention. Under 2022 har de tre nuvarande verksamheterna totalt mött drygt 750 personer. Ungefär 30 procent av dessa har varit anhöriga.

– Om man använder droger eller har problem med alkohol, är över 20 år och bor i Göteborg så kan man höra av sig. Ju tidigare desto bättre. Det här är en lågtröskelverksamhet. Vi erbjuder även samtal i grupp. Vi startar sådana regelbundet både för anhöriga och de med eget missbruk. Det kan vara bra att känna att man inte är ensam och att man är många som kämpar för samma sak.

Lyckosamt pilotprojekt

Ett pilotprojekt som inneburit att få klienter i jobb genomfördes 2021. Det har nu blivit permanent. Två arbetsspecialister arbetar för att hjälpa klienter, som redan har kontakt med behandlingsgruppen men inte har egen försörjning, att hitta arbete eller komma i studier.

– Pilotprojektet var lyckosamt och sysselsättning är en viktig del i att bli kvitt sitt drogmissbruk. Det blir en morot att ha någonstans att gå på morgonen och ha en meningsfull vardag. Ett arbete ger så många ringar på vattnet och man kan även fortsätta sin behandling hos oss under tiden, säger Susanne Björneloo.