Viktigt börja borsta tänderna tidigt. För att ge alla barn samma möjligheter till en god tandhälsa storsatsar nu Folktandvården och fyra familjecentraler på att fånga upp barn från utsatta socioekonomiska förhållanden. Samarbetet är ett sätt att få familjer att enkelt komma i kontakt med tandvården och lära sig mer om vikten av tandborstning även för riktigt små barn.

Inledningsvis deltar fyra familjecentraler i den banbrytande verksamheten. Två i Biskopsgården, en i Angered och en i Hjällbo.

Karies i mjölktänder har ökat
Sverige har traditionellt sett legat bra till när det gäller tandhälsan för barn, men nu ses allt större skillnader för barn med olika socioekonomisk status. Statistiskt sett är det störst risk för barn att få karies om föräldrarna har högst grundskoleutbildning eller om familjen får ekonomiskt bistånd. Det beror bland annat på att barn som bor i områden där många har låg inkomst, kort utbildning och där många nyligen invandrat löper betydligt större risk att utebli från tandvården.

– Genom att finnas på familjecentralerna hoppas vi nå ut till grupper som kan vara svåra att nå. Karies i mjölktänder har ökat i Sverige på senare år och skillnaderna i tandhälsan mellan socioekonomiska grupper är stora, säger docent och övertandläkare Katharina Wretlind.

”Tänderna hänger ihop med övriga hälsan”
Att borsta tänderna redan som bebis kan spela stor roll för resten av livet då en tidig rutin för tandborstning bidrar till att munhygienen i familjen blir en självklarhet. Det är extra viktigt eftersom forskning visar att små barn som får karies i mjölktänderna i högre grad än andra barn drabbas av sjukdomar och ohälsa genom hela livet.

– Om man inte sköter om sina tänder bäddar man för ohälsa på andra plan också. Tänderna hänger ihop med den övriga hälsan på ett mycket komplext vis. Att sköta tänderna handlar också om att ha hälsosamma matvanor och det är gemensamt för flera andra sjukdomar som fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och en del cancrar.

”Skillnaderna i samhället ökar”
Att inte besöka tandvården kan alltså inte bara leda till en sämre tandhälsa, utan också till en sämre hälsa generellt, vilket i förlängningen kan leda till en lägre livskvalitet som vuxen.

– Det är jätteviktigt att fånga upp de här grupperna. Skillnaderna i samhället ökar och detta tror vi är ett bra sätt att arbeta mot det.