Svårt att rekrytera. Bemanning är en prioriterad fråga hos både förvaltningen för funktionsstöd och äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad. Det är till exempel svårt att rekrytera sjuksköterskor och stödpedagoger. Framöver väntar också stora pensionsavgångar samtidigt som det blir färre i arbetsför ålder.

Foto: Frida Winter

Göteborgs Stad har 56 000 medarbetare, av dem arbetar 6 000 hos förvaltningen för funktionsstöd som lägger ner mycket tid på att säkra att det finns personal i verksamheten.

– Det handlar både om att behålla den personal vi har genom att göra våra arbeten roliga, stimulerande och utmanade, och om att attrahera nya medarbetare. Vi rekryterar 600-700 personer varje år, säger Björn Lind, avdelningschef för boende med särskild service.

Marknadsför verksamheten

För att nå ut till nya medarbetare marknadsförs förvaltningens verksamhet på många olika sätt, bland annat digitalt, genom att vara med på mässor och finns på plats på skolor.

– Vi försöker ta emot så många praktikanter vi kan från skolorna, det är ofta första kontakten med oss. Vi tar också emot många feriearbetare som förhoppningsvis får en positiv bild av arbete inom funktionsstöd, säger Björn Lind.

Centralt rekryteringsstöd

På förvaltningen för funktionsstöd finns ett centralt rekryteringsstöd för chefer som förstärktes under 2022.

– Det gör att kvaliteten på rekryteringen blir bättre, vi har hr-specialister som stöttar cheferna med att formulera vilka krav det är på tjänsterna och annonserna. De håller också ihop rekryteringsarbetet så att det går snabbt och så att vi till exempel inte tappar personer under processen, säger Björn Lind.

Hur ser läget ut idag?

– Det är ansträngt, även om vi klarar vårt grunduppdrag. Men vi har ibland svårighet att lösa bemanningen i våra dygnet runt-verksamheter och då blir det kritiskt för de kan vi inte stänga. Vi har personer som bor hos oss dygnet runt alla dagar på året som behöver ha närhet till stöd.

Hur löser ni det?

– Då behöver vi använda den personal vi har på ett mer effektivt sätt och till exempel samplanera bemanning mellan verksamheter med samma målgrupper, säger Björn Lind.

Vilka yrkesgrupper är det brist på?

– Det som är störst brist på är stödassistenter, stödpedagoger och personliga assistenter, vi ser också att det börjar bli svårare att rekrytera enhetschefer och handläggare.

Har åtgärder

Förvaltningen för funktionsstöd har tagit fram en kompetensförsörjningsplan.

– Vi vet att folk i arbetsför ålder kommer att minska samtidigt som våra behov kommer att öka. Vi har åtgärder på plats och kommer ta fram fler åtgärder, och vi vet att vi behöver tänka annorlunda på sikt, säger Pierre Dikanda, avdelningschef hr.

Aktivt och hälsosamt åldrande

 Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, som har 10 000 medarbetare, brottas med samma problematik när andelen äldre blir fler och andelen i yrkesför ålder färre. Ett av tre övergripande områden i förvaltningens tioårsplan handlar om ett aktivt och hälsosamt åldrande.

– Människor vill klara sig själva så länge som det är möjligt och samtidigt är det en resursfråga, då det inte kommer finnas tillräckligt många som kan och vill arbeta inom vård och omsorg, säger förvaltningsdirektör Babbs Edberg.

Svårt att rekrytera

Förvaltningen har också svårt att rekrytera och det gäller till nästan alla yrkesgrupper i verksamheten.

– Det är otroligt svårt att rekrytera sjuksköterskor, så har det varit i många år och den problematiken delar vi med alla kranskommuner och regionens sjukvårdsverksamhet. Vi börjar också få en kännbar brist på undersköterskor, det finns inte så många utbildade och erfarna att rekrytera.

”Vi lappar och lagar”

Det är även brist på socialsekreterare, där finns konkurrens både inom staden och kranskommuner. Det är svårt att rekrytera chefer, framför allt enhetschefer, och Babbs Edberg tror att det ofta hänger ihop med att det är tuffa uppdrag.

– Vi har ju en tioårsplan i förvaltningen för hur vi ska möta det vi kallar välfärdsutmaningen, men den löser inte situationen här och nu. Jag skulle vilja säga att vi lappar och lagar. Vi tar in många bemanningssjuksköterskor och i brist på undersköterskor har vi en stor andel vårdbiträden och personer som är outbildade, men som är lämpliga för yrket. Vi behöver utbilda fler som arbetar hos oss inom olika områden.

Hur påverkar personalbristen verksamheten?

– Bemanningssjuksköterskorna jobbar ett eller två pass, de blir inte en i teamet och det är svårt med kontinuiteten gentemot patienterna. Liknande situation blir det på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten när vi tar in många vikarier. Det är klart att det är kännbart i verksamheten och för dem vi är till för.

Hur kan det i värsta fall bli på sikt?

– Mardrömsscenariot är att Göteborgs Stad inte kommer att räcka till för dem som behöver stöd och hjälp. Där är vi inte idag, även om det är svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper, säger Babbs Edberg.

Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen har en rekryteringsenhet som startade i oktober 2022 – läs mer i Vårt Göteborgs artikel här nedan.